Οι δράσεις μας

«EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες»


24 Νοεμβρίου 2023 | 5'

H Τράπεζα Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
και αναλαμβάνουν κοινή δράση για τη στήριξη γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη βία

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα κοινωνικά θέματα ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες κοινωνίες, πλήττοντας κυρίως τις γυναίκες ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη ή την εθνικότητά τους. Οι γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι οικονομικά αδύναμες, οι προσφύγισσες ή οι μετανάστριες έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν έμφυλη βία καθώς δεν έχουν οικονομική ανεξαρτησία και κατάλληλη υποστήριξη.

Ως ένα φαινόμενο με βαθιές ρίζες και οδυνηρές συνέπειες, η έμφυλη βία έχει ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινότητα, με τον ΟΗΕ να καθιερώνει από το 1999, την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Τον Ιούνιο του 2020 ο διεθνής Οργανισμός προειδοποιούσε για μια ακόμα πανδημία εκτός αυτής του κορονοϊού: την αύξηση των περιστατικών ενδοεικογενειακής βίας που κατά κανόνα έχουν ως θύματα τις γυναίκες και τα παιδιά.

Αυτή την ημέρα των ισχυρών συμβολισμών επέλεξαν η Τράπεζα Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα για να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες». Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηριχθούν γυναίκες που έχουν βιώσει έμφυλη βία και εστιάζει στην ανάγκη ενδυνάμωσης, οικονομικής και κοινωνικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας. Επιπλέον, ενισχύει την προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της εξάρτησης και της κακοποίησης, να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους και να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.

Το Κέντρο Διοτίμα, μέσα από την πολυετή δράση του στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα και τον μεγάλο αριθμό γυναικών που έχει υποστηρίξει, διαθέτει την τεχνογνωσία και την ολιστική προσέγγιση που απαιτείται για να υποστηρίξει τις γυναίκες.

Το νέο πρόγραμμα βασίζεται σε εξειδικευμένη επιστημονική προσέγγιση και προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη σε γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικού προφίλ βοηθώντας ιδιαίτερα όσες βρίσκονται σε αδύναμη οικονομική κατάσταση (άνεργες ή υπο-απασχολούμενες κ.ά.), ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα τους.

Το πρόγραμμα «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες» περιλαμβάνει:
Εξατομικευμένες υποστηρικτικές συνεδρίες ψυχο-εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, αναβάθμιση προσόντων και απόκτηση (νέων) δεξιοτήτων και προετοιμασία για την αναζήτηση και εξεύρεση μιας θέσης εργασίας.

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου της δράσης του προγράμματος θα είναι εξάμηνη και από αυτό θα επωφεληθούν 25 γυναίκες.

Με το νέο πρόγραμμα «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες» η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει ακόμα περισσότερο το εύρος των δράσεων του πολύπλευρου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας EQUALL που υλοποιεί για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων. Το EQUALL περιλαμβάνει ως βασικούς του πυλώνες την ισότητα των φύλων, την υποστήριξη της νέας γενιάς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι δράσεις του στοχεύουν στην κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων, των αποκλεισμών και στερεοτύπων, την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και των ευάλωτων ατόμων, καθώς και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την οικονομική ανεξαρτησία και προσωπική ανάπτυξη.

A Story About