Οι δράσεις μας

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης για το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Προνοίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


19 Σεπτεμβρίου 2023 | 5'

Σημαντικά ευρήματα για το «Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», περιλαμβάνει Έκθεση που εκπονήθηκε από 11 κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, μετά από πρόταση του αρμόδιου Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ, Nicolas Schmit, υπό την Προεδρία της κας Άννας Διαμαντοπούλου.

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης αυτής παρουσιάστηκαν χθες, 18 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αθήνα σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το Friends of Europe και τη Μεταρρύθμιση, στην οποία συμμετείχε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στην Έκθεση περιγράφονται οι επιπτώσεις των τάσεων που επηρεάζουν το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατυπώνονται στρατηγικές συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η Έκθεση αναλύει επίσης τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις του, όπως η αυξανόμενη πρόκληση της ενεργειακής φτώχειας.

Εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς, τονίστηκε ότι η Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα ευρύ πρόγραμμα Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας με δράσεις που εστιάζουν στην κοινωνική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, επισημάνθηκε πως η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά να συμμετέχει έμπρακτα και ενεργά στην προσπάθεια της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων και τη μετάβαση σε νέες τεχνολογίες, αλλά και τη διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Παράλληλα, υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, το EQUALL που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της κοινωνίας σε τομείς, όπως η Ισότητα των Φύλων, η ενδυνάμωση της Νέας Γενιάς και η υποστήριξη των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων. Το πρόγραμμα EQUALL, όπως τονίστηκε, αποτελεί μόνο την αρχή του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας, το οποίο είναι αποφασισμένη να διευρύνει με στόχο να έχει ένα διακριτό θετικό αποτύπωμα στην συλλογική προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας.

A Story About