Οι δράσεις μας

EQUALL: Ξεκινά ο Νέος Κύκλος των Δράσεων του Προγράμματος


27 Σεπτεμβρίου 2023 | 5'

EQUALL:

Ξεκινά ο νέος κύκλος των δράσεων του προγράμματος

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη των νέων κύκλων για τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Βack to Work, Women in Agriculture και Profession has no Gender που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2023 και αφορούν στον 4ο κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Βack to Work και στον 3ο κύκλο του Women in Agriculture. Η  δράση Profession has no Gender, συνεχίζεται και για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL, δημιουργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Μάρτιο 2022 και περιλαμβάνει δράσεις για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Ειδικότερα, οι δράσεις στοχεύουν να συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, την υποστήριξη των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, αποτυπώνουν τη συνεπή δέσμευση της Τράπεζας να συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία.

Αναλυτικά οι δράσεις του EQUALL που συμβάλλουν στην Ισότητα των Φύλων:

Women Founders and Makers

Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθοδήγησης και δικτύωσης, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους 100mentors. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 38 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 5 ενότητες, διαμορφωμένες από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και

β) Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και

την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), που έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Women Back to Work

Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθοδήγησης και δικτύωσης, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους 100mentors. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, διαμορφωμένες ειδικά από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και

β) Μentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους και εξειδικευμένους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Women in Agriculture

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα οριζόντιας επιμόρφωσης, βιωματικής μάθησης και δικτύωσης. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που διατηρούν επιχείρηση ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα. Υλοποιείται σε συνεργασία με τους 100mentors, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Eπιμόρφωση (training) και βιωματική μάθηση, συνολικής διάρκειας 12-14 ωρών, από καθηγητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι θεματικές που θα καλυφθούν αφορούν την ψηφιοποίηση του αγρού, θέματα επιχειρηματικότητας και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, θα διεξαχθεί και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των  συμμετεχουσών (4-6 ώρες). Στo πλαίσιο της επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθούν επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας/επιχείρησής τους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

β) Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ίσης διάρκειας με την επιμόρφωση, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο

μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και έμπειρους επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Profession has no Gender

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Tipping Point.  Aπευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες  διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.equall.gr/

A Story About