Επιχειρείν

Χρηματοδότηση Smart Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ


6 Μαρτίου 2023 | 5'

Ψηφιακό “αέρα” θα δώσει στις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ)  το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στοχεύει στην αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργειών τους μέσα από την εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Από την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού μέχρι τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση ρομποτικών συστημάτων, οι ΜμΕ έχουν ανάγκη υιοθέτησης ενός σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας που θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις προκλήσεις της αγοράς και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν γρηγορότερα.

Ειδικότερα, για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ενεργοποιήθηκε η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές τους ανάγκες.

Η κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων της Δράσης θα βοηθήσει της ΜμΕ να κάνουν ένα σημαντικό βήμα αποκτώντας ισχυρά εργαλεία σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα εντάσσονται στη Δράση με σειρά προτεραιότητας και όχι συγκριτικής αξιολόγησης όπως ίσχυε παλαιότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι έμπειροι τραπεζικοί σύμβουλοι της Τράπεζα Πειραιώς μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προετοιμασία του φακέλου, καθώς γνωρίζουν τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησης και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.