Καθημερινή Τραπεζική

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»: Ενεργειακή Αναβάθμιση Σπιτιού


15 Μαρτίου 2023 | 5'

Όλοι θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους με το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» .

Κάθε σπίτι αξίζει μία ενεργειακή αναβάθμιση με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 µε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αναβαθμίστε και εσείς την ενεργειακή απόδοση της κύριας κατοικίας σας και επωφεληθείτε από:

 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων έως 75%*.
 • Δυνατότητα χορήγησης δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου**,  διάρκειας 4,5 ή 6 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και έξοδα φακέλου
 • Κάλυψη ως 100% του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων, της αμοιβής του συμβούλου έργου, τυχόν δαπανών για τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία μελέτες/εκδόσεις αδειών-εγκρίσεων και του κόστους κατάρτισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

* Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των διαμερισμάτων της ,υπάρχει  προσαύξηση κατά 10%

** Εξαιρείται της επιδότησης του επιτοκίου  η  εισφορά του Ν. 128/75 που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%.


Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να κριθεί επιλέξιμη η κατοικία σας (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία) είναι να:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • υφίσταται νόμιμα.
 • έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

 • είστε ιδιοκτήτης, δηλαδή διατηρείτε οποιοδήποτε ποσοστό πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • καλύπτετε τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα.

Ο συνολικός επιλέξιμος  προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που καλύπτονται από το πρόγραμμα μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού των 28.000€ ανά κατοικία και αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών ενεργειακής εξοικονόμησης:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Εγκατάσταση συστήματος παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Λοιπές παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας - smart home, αναβάθμιση  συστήματος φωτισμού μόνο σε πολυκατοικίες)

Κάντε την αίτησή δανειοδότησης σας αποκλειστικά  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.grA Story About