Επιχειρείν

«Πράσινες» Επιχειρήσεις με τη Στήριξη του ΕΣΠΑ

piraeusbank.gr

21 Μαρτίου 2023 | 5'

Σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο όπου η ανάγκη για μείωση του ενεργειακού κόστους και καλύτερης αξιοποίησης των φυσικών πόρων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να μικρύνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Σημαντική βοήθεια προς αυτή τη κατεύθυνση δίνει η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων και καινοτόμων εφαρμογών, που επιτρέπουν στις ΜμΕ να γίνουν “πράσινες” και ανταγωνιστικότερες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκήρυξε τη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ειδικότερα, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφορά επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών, με πριμοδότηση των ενεργειών «πράσινου» προσανατολισμού και είναι διαρθρωμένο σε δύο Δράσεις:

  1. «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» για επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ και
  2. «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» για επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.00 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Μέσω του προγράμματος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις υποδομές και πρακτικές τους σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Η χρήση  αυτών των εργαλείων θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών που παρέχουν, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους.

Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας (FiFo), οι επιχειρηματικοί συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση για την καλύτερη προετοιμασία και ταχύτερη κατάθεση του επενδυτικού φακέλου.

Υλοποίησε την Πράσινη Μετάβαση της επιχείρησής σου μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το Πειραιώς Επιχειρείν 360ο 

Μάθε περισσότερα


A Story About