Επιχειρείν

ΟΠΣΚΕ: Η Νέα Πλατφόρμα για Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

SMART LIVING

6 Μαρτίου 2023 | 3'

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) είναι πλέον ενεργό και έτοιμο να υποδεχτεί τις αιτήσεις χρηματοδότησης τουλάχιστον 400.000 επενδυτικών σχεδίων, αποτελώντας την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης.

Ειδικότερα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα χρειαστεί να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στο www.opske.gr, προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.

Η είσοδος στο ΟΠΣΚΕ γίνεται με κωδικούς taxisnet για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα, ενώ η νέα πλατφόρμα εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) μειώνοντας την επιβάρυνση των επενδυτών/ δικαιούχων στη διαδικασία υποβολής στοιχείων.

Οι πρώτες αιτήσεις/ επενδυτικά σχέδια που θα υποδεχτεί η νέα πλατφόρμα αφορούν στην πρώτη δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ΜμΕ» συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η «Πράσινη Μετάβαση για ΜμΕ» προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά στις δύο αυτές δράσεις εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 56.000 επιχειρήσεις.