Οι δράσεις μας

Κέντρο Διερευνητικής Μάθησης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς

piraeusbank.gr

16 Ιανουαρίου 2023 | 5'

Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Διερευνητικής Μάθησης, 332 μαθητές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται με έναν διαφορετικό, σύγχρονο και βιωματικό τρόπο. Η αίθουσα αυτή δημιουργήθηκε από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», με την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στη διερευνητική μάθηση των μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η νέα υπερσύγχρονη αίθουσα Διερευνητικής Μάθησης έχει ειδικά διαμορφωθεί για τη διδασκαλία της βιολογίας, της γεωλογίας, της φυσικής, των μαθηματικών, της γεωμετρίας, της γεωγραφίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μηχανικής καθώς και τη ρομποτική.

Το Κέντρο εξοπλίστηκε με:

  • Σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό: διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροβολέα, laptops, εκτυπωτή 
  • 6 κιτ ρομποτικής lego spike 
  • 9 πακέτα δασκάλων για τη διδασκαλία φυσικών επιστημών
  • Περισσότερους από 300 τίτλους βιβλίων 
  • Περισσότερα από 150 παιχνίδια και κιτ διερευνητικής μάθησης

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της συνεργασίας της με τους 100mentors, δημιούργησε το πρόγραμμα «Train the Trainer», το οποίο ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής. Ειδικότερα, με το πρόγραμμα  «Τrain the Trainer» επιδιώκεται η βέλτιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση του Κέντρου Διερευνητικής Μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται με εργαστήρια και δραστηριότητες υποδοχής μαθητών-εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τους 100mentors.

Η δράση για την ισότιμη πρόσβαση στη διερευνητική μάθηση των μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας εντάσσεται στο πρόγραμμα EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής ισότητας. Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο του προγράμματος καθώς αφορούν στη νέα γενιά και ιδιαίτερα σε νέους και νέες που βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές.

A Story About