Οι δράσεις μας

Women in Agriculture: Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει το EQUALL


19 Οκτωβρίου 2022 | 5'

Η επιμόρφωση των αγροτισσών με στόχο την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση και την αγροτική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στην στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς αναγνωρίζει τη συμβολή των γυναικών στην αγροτική παραγωγή, την αγροτική κοινωνία και την αγροτική οικονομία.

Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει το πρόγραμμα EQUALL στον τομέα της Αγροδιατροφής και του Αγροτουρισμού, με το Women in Agriculture και προχωράει στην επιμόρφωση των γυναικών με τη συμβολή καθηγητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Ο 1ος  κύκλος του Women in Agriculture  ανοίγει,  με τη χρονική συγκυρία της Διεθνούς  Ημέρας Αγρότισσας, που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου.

Το Women in Agriculture είναι ένα πρόγραμμα οριζόντιας επιμόρφωσης, βιωματικής μάθησης και δικτύωσης. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την αγροδιατροφή / τον αγροτουρισμό. Προσφέρεται δωρεάν σε γυναίκες άνω των 18 ετών.

Το πρόγραμμα Women in Agriculture απευθύνεται στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα, δίνοντάς τους την ευκαιρία:


  • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε να εφαρμόσουν με επιτυχία τις πρακτικές της σύγχρονης αγροτικής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις τους.
  • Να διευρύνουν τις δυνατότητες πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης, μαθαίνοντας τους τρόπους άντλησης κεφαλαίων, αλλά και την κατάρτιση και παρουσίαση των επιχειρηματικών τους πλάνων.
  • Να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες, που θα συμβάλουν στην προώθηση των αγροτικών επιχειρήσεών τους.
  • Να ενδυναμωθούν με την απόκτηση γνώσης/εμπειρίας, μέσα από τα μάτια του μέντορα, την στιγμή της μετάβασης προς το επόμενο γνωστικό στάδιο - Acquire knowledge, when you need it.
  • Να δικτυωθούν, ώστε να λαμβάνουν υποστήριξη σε κάθε τους βήμα.
  • Να λάβουν αξιολόγηση για την ανάπτυξη τριών οριζόντιων δεξιοτήτων: i) Κριτική σκέψη, ii) Δημιουργικότητα, iii) Επίλυση προβλημάτων.


Το πρόγραμμα Women in Agriculture είναι διάρκειας τριών μηνών και καλύπτει δύο σκέλη: 

  1. Επιμόρφωση, η οποία έχει διαμορφωθεί από τους καθηγητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece,  συνολικής διάρκειας 16-18 ωρών. Οι θεματικές που θα καλυφθούν αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, θα διεξαχθεί και τομεακή επιμόρφωση, με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών.
  2. Βιωματική μάθηση και δικτύωση, η οποία περιλαμβάνει συμβουλευτική καθοδήγηση  και ζωντανές συνεδρίες, όπου για κάθε ενότητα επιμόρφωσης, οι συμμετέχουσες θα μπορούν να αναπτύξουν συζητήσεις με καθηγητές και έμπειρους επαγγελματίες μέσω της εφαρμογής των 100mentors. Με αυτό τον τρόπο, θα λαμβάνουν εξατομικευμένη καθοδήγηση στον τομέα δραστηριότητάς τους και  θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν χρήσιμες οριζόντιες δεξιότητες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνεδρίες με αγρότισσες/αγρότες που θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας/επιχείρησής τους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στις συμμετέχουσες.

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος Women in Agriculture ξεκίνησε.

Δηλώστε συμμετοχή στο www.equall.gr                 

A Story About