Οι δράσεις μας

5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

climate leaders

3 Ιουνίου 2022 | 5'

Στην Τράπεζα Πειραιώς, μέσα από το όραμα και τις δράσεις μας, κάνουμε πράξη κάθε μέρα, τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο αύριο.

Γι’ αυτό διακριθήκαμε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τις επιδόσεις μας στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως η μόνη ελληνική εταιρεία που συμμετέχει ανάμεσα στις 400 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη λίστα των Financial Times "Europe's Climate Leaders.

Η Τράπεζα Πειραιώς μετρά συστηματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία της, μέσω του πιστοποιημένου κατά EMAS και ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει. Το ανθρακικό της αποτύπωμα έχει μειωθεί κατά 36% (Scope 1-άμεσες εκπομπές) και κατά 56% (Scope 2-έμμεσες εκπομπές από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) για το διάστημα 2016-2021.

Από το 2019, ο Όμιλος Πειραιώς δεσμεύτηκε στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, προχωρώντας συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργώντας υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν στις λειτουργίες του τα βέλτιστα κριτήρια ESG (κριτήρια για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση). Ως εκ τούτου, το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι σταθερά ψηλά στην ατζέντα του οργανισμού και η ανάληψη συστηματικών δράσεων αποτελεί προτεραιότητα. Η εν λόγω στρατηγική θα επιτρέψει να μεγιστοποιήσει τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύει να αυξήσει τη βιώσιμη τραπεζική του δραστηριότητα κατά περίπου €9 δισ.

Μ’ αυτές τις στρατηγικές επιλογές, προσδοκά να υλοποιήσει το όραμά του, να είναι η Τράπεζα Πειραιώς πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, που συμβάλλει περαιτέρω στους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζοντας τους πελάτες της, στη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα, με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, στην κοινωνία και το περιβάλλον.

https://www.ft.com/climate-leaders-europe-2022?shareType=nongift


A Story About