Επιχειρείν

Online πληρωμές μέσω “Piraeus4All”

blog

1 Ιουνίου 2022 | 5'

Στην Τράπεζα Πειραιώς διευρύνουμε διαρκώς τη γκάμα των ψηφιακών υπηρεσιών μας προσφέροντας καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρηματικών πελατών μας. Η νέα υπηρεσία ‘Piraeus4All’ προστίθεται στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρονται στους επιχειρηματίες για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση των περίπλοκων καθημερινών συναλλακτικών αναγκών τους.

Συγκεκριμένα, το Piraeus4All απλοποιεί την καθημερινότητα των επιχειρήσεων συνδυάζοντας όλα τα είδη πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών προς Οργανισμούς με χρήση κωδικού πληρωμής, σε ένα ενιαίο αρχείο πληρωμών. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να συγκεντρώνει, να συνδυάζει, να εκτελεί μαζικά και να παρακολουθεί όλα τα είδη των καθημερινών πληρωμών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και κόστος.

Μέσα από μία ενιαία υπηρεσία ολοκληρώνονται ταυτόχρονα:

  1. Εμβάσματα, σε ευρώ και ξένα νομίσματα παντού στον κόσμο
  2. Μεταφορές, εντός της Τράπεζας Πειραιώς, ανάμεσα σε λογαριασμούς ιδίου νομίσματος της επιχείρησης ή προς τρίτους.
  3. Πληρωμές λογαριασμών και υποχρεώσεων σε Οργανισμούς και Δημόσιους Φορείς, με χρήση κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής)
  4. Μισθοδοσία προσωπικού

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που διατίθενται από την Τράπεζα Πειραιώς , μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας με ασφάλεια και ταχύτητα.

A Story About