Οι δράσεις μας

Η Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει την ισότητα των φύλων

blog

20 Ιουνίου 2022 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ενεργός κοινωνικός εταίρος εφαρμόζει μια πολυδιάστατη στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας δράσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Μιας κοινωνίας ανοιχτής, ποικιλόμορφης και δίκαιης, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Γενιά 17» της ελculture για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, υιοθετώντας τον Στόχο#5 - Ισότητα των Φύλων.

Ως ανάδοχος του Στόχου # 5 – Ισότητα των Φύλων, η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε μια τοιχογραφία (mural) μεγάλων διαστάσεων που φιλοτέχνησε ο, διεθνούς φήμης street artist, Atek στο κτίριο επί της οδού Πανεπιστημίου 31 στον Δήμο Αθηναίων.

Πρόκειται για μια τοιχογραφία της σύγχρονης γυναίκας, που ισορροπώντας σε πολλαπλούς ρόλους, προβάλλει την ταυτότητά της και διεκδικεί την ισότιμη θέση της στην κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Αίτημα διαχρονικό, πάντα επίκαιρο για θεσμικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων.

Με αυτή την εικαστική παρέμβαση σε ένα εμβληματικό σημείο της πόλης των Αθηνών, απέναντι από την «Αθηναϊκή Τριλογία», η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί τον ανοιχτό διάλογο, την εξωστρέφεια και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων.

Η διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων βρίσκεται στην κορυφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς και στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και δημιούργησε το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας EQUALL με τη στρατηγική συνεργασία των 100mentors και του The Tipping Point.

Το πρόγραμμα EQUALL αρχικά περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη:

  • Women Founders and Makers για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
  • Women Back to Work για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας
  • Profession has no Gender για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς ως προς τα έμφυλα στερεότυπα

ενώ αναπτύσσονται και νέες δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και την ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact - UN Women), αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν και θα προωθήσουν την Ισότητα των Φύλων. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 418 εταιριών από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality (GEI) της Bloomberg για το 2022, έναν σημαντικό Δείκτη καταγραφής των επιδόσεων των εταιριών που έχουν δεσμευτεί στη διαφάνεια των στοιχείων που παρέχουν για την πολιτική τους σε θέματα Ισότητας των Φύλων.

Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε Αύριο

Μάθετε περισσότερα στο www.equall.gr

A Story About