Επιχειρείν

Επιχειρηματικό δάνειο: Παρακολουθήστε το όπου και αν βρίσκεστε

blog

17 Μαΐου 2022 | 5'

Οι υποχρεώσεις μίας επιχείρησης είναι καθημερινές και σε πολλές περιπτώσεις απαιτητικές. Έτσι, ο επιχειρηματίας αναζητά τρόπους να εξοικονομήσει χρόνο και να διαχειριστεί τις καθημερινές του εργασίες.

Μέσω του winbank business web banking, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να δει τα αναλυτικά στοιχεία του δανείου της εταιρείας που διαχειρίζεται. Κάτω από το μενού των δανείων, εμφανίζονται το είδος του επιχειρηματικού δανείου, από ποιον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρετούνται οι δόσεις για το εν λόγω δάνειο, από ποιο κατάστημα ή επιχειρηματικό κέντρο εξυπηρετήθηκε ο πελάτης καθώς και την ημερομηνία χορήγησής του. Επιπλέον ο επιχειρηματίας μπορεί να ελέγχει εάν το δάνειό του είναι με μηνιαία δόση, πότε λήγει ως δάνειο και ποιο είναι το ποσό επόμενης δόσης, το σύνολο των δικαιούχων (πιστούχος, εγγυητές), τυχόν ληξιπρόθεσμο ποσό (κεφάλαιο και τόκους), το ενήμερο ποσό και την συνολική οφειλή. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας μέσα από τη winbank business μπορεί να ελέγχει και τον αριθμό σύμβασης που έχει υπογραφεί και τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί ως κάλυμμα για τα επιχειρηματικά του δάνεια.

Επομένως, με τη λειτουργικότητα Προβολή Δανείου, το Νομικό Πρόσωπο, μπορεί εύκολα και άμεσα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, να ενημερωθεί για την πορεία του δανείου, να προγραμματίσει τις επόμενες καταβολές δόσεων και να έχει μία συνοπτική αλλά και ολοκληρωμένη εικόνα για τις λεπτομέρειες της δανειακής του σχέσης με την Τράπεζα Πειραιώς και των υποχρεώσεών του.A Story About