Επιχειρείν

360funding.gr: Αναζητήστε τη χρηματοδότηση που σας ταιριάζει

blog

26 Μαΐου 2022 | 5'

Οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους ένα μοναδικό εργαλείο για να εντοπίσουν το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες τους. To 360funding.gr αποτελεί ένα πρωτοποριακό portal που προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρέχονται σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο portal µέσω του οποίου ο επιχειρηματίας μπορεί να εντοπίσει με ευκολία και ταχύτητα τα προγράµµατα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που καλύπτουν τις επενδυτικές ανάγκες τις επιχείρησής του. Ο στόχος του portal είναι η ουσιαστική και υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση μέσω του ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), του Αναπτυξιακού Νόμου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Παράλληλα μπορεί να ανακαλύψει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προϊόντα και τις  υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς, που συνδυαστικά μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης.

Στο 360funding.gr ο επιχειρηματίας έχει:  

  • Πρόσβαση σε όλη την επικαιρότητα σχετικά µε τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις
  • Δυνατότητα αναζήτησης του κατάλληλου προγράμματος βάσει των χαρακτηριστικών της επιχείρησης
  • Εξειδικευμένους ενημερωτικούς οδηγούς για τα επιδοτούμενα προγράµµατα

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη επενδυτικών προσπαθειών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ενίσχυσης. Γι’ αυτό, μέσω της διαδικτυακής πύλης, μεταφέρει στους επιχειρηματίες την πολυετή εμπειρία της στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ενώ παράλληλα το δυναμικό της Τράπεζας υποστηρίζει τον επιχειρηματία σε κάθε στάδιο, καλύπτοντας τις επιχειρηματικές του ανάγκες.

A Story About