Επιχειρείν

Πειραιώς EQUALL 360°: Στηρίζουμε τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα


18 Απριλίου 2022 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του προγράμματος EQUALL, έχει δεσμευτεί να στηρίξει με τρόπο ουσιαστικό τη γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιούργησε και προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°». Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδικές τιμολογήσεις και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Με αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, οι γυναίκες επιχειρηματίες επωφελούνται από μία ευρεία γκάμα λύσεων για την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Το
«Πειραιώς EQUALL 360°» μεταξύ άλλων, προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις για σκοπούς ρευστότητας και αναπτυξιακούς, αξιοποιώντας παράλληλα τα προγράμματα που παρέχονται σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα, έχουν στη διάθεσή τους το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς για την υλοποίηση των σχεδίων τους.

Επιπρόσθετα, έχοντας γνώση των απαιτητικών συνθηκών της καθημερινότητας μιας επιχείρησης, το πακέτο παρέχει προϊόντα για την αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών, λύσεις εισπράξεων και πληρωμών με προνομιακούς όρους άλλα και λύσεις για την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών σε συνεργασία με τη Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (“epay”). Τέλος, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής τους, οι  γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Ψωνίζω στη Γειτονιά" καθώς και στο πρόγραμμα επιβράβευσης yellow business.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του UN Global Compact και του UN Women αναλαμβάνοντας έτσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα ενισχύσει και θα προωθήσει την Ισότητα των Φύλων. Το «Πειραιώς EQUALL 360ο» αποτελεί μία από τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλες και όλους.

Μάθετε περισσότερα για το Πειραιώς EQUALL 360ο.