Καθημερινή Τραπεζική

Νέες Οικολογικές και Σύγχρονες Κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς

21 Ομιλίες για το 1821: Iστοριογραφικά σχήματα και θεσμοί

23 Δεκεμβρίου 2021 | 5'

Στην Τράπεζα Πειραιώς με συνέπεια στην ESG στρατηγική και το όραμά μας για την υπεύθυνη τραπεζική και προστασία του περιβάλλοντος, προχωρήσαμε στον ανασχεδιασμό των καρτών μας.

Ο ανασχεδιασμός των καρτών περιλαμβάνει μία σειρά από καινοτομίες, συνδυαστικά μοναδικές στην ελληνική αγορά:

  • Φιλικότητα προς το περιβάλλον:

Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, εισάγουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάρτες που κατασκευάζονται από 99% ανακυκλωμένα υλικά (PVC) και μπορούν να ανακυκλωθούν ξανά, διατηρώντας όλα τα πρότυπα ασφαλείας και προδιαγραφές αντοχής που διαθέτουν και τα συμβατικά πλαστικά καρτών. Εφεξής, όλες οι κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς θα αναγνωρίζονται ως οικολογικές από το σήμα ReAct που θα φέρουν στην πίσω όψη τους. Ειδικότερα, η χρήση του ανακυκλωμένου PVC βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 80% ανά κάρτα σε σχέση με τα «συμβατικά» μη ανακυκλωμένα πλαστικά, που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 25,4 τόνων CO2 ετησίως.

  • Μοντέρνα εικαστικά:

Ο νέος σχεδιασμός των καρτών είναι κάθετος, απλός και καινοτόμος. Τα στοιχεία τους (αριθμός, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) αλλά και το ονοματεπώνυμο του πελάτη εκτυπώνονται στην πίσω όψη.

  • Ευαισθησία προς τον άνθρωπο:

Τα νέα πλαστικά καρτών διαθέτουν ένδειξη γραφής braille για την αναγνώριση του τύπου κάρτας (χρεωστική, πιστωτική) από άτομα με προβλήματα όρασης.

  • Νέες συνοδευτικές επιστολές:

Οι κάρτες συνοδεύονται από νέα επιστολόχαρτα με μοντέρνο ‘κάθετο’ σχεδιασμό που έχουν εκτυπωθεί σε οικολογικά ανακυκλώσιμα υλικά.


A Story About