Επιχειρείν

Στηρίζουμε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

piraeus financial holdings

18 Νοεμβρίου 2021 | 5'

Πρώτη η  Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλλε, την αίτηση συμμετοχής, στο «Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)».

Η αίτηση αυτή αποτελεί συνέχεια της Δημόσιας Πρόσκλησης που είχε απευθύνει το Υπουργείο Οικονομικών προς τις Τράπεζες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους. Τα δάνεια του ΤΑΑ, συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το ΤΑΑ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμμετοχή της στο Μηχανισμό Χρηματοδότησης που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, θα χορηγήσει στους Δικαιούχους του Προγράμματος δάνεια συγχρηματοδότησης με προνομιακούς όρους τιμολόγησης, για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν σε έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω 5 θεματικούς άξονες:

 • Πράσινη μετάβαση

Τα επενδυτικά σχέδια που επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτόν τον άξονα θα πρέπει μεταξύ άλλων να:

 • Υιοθετήσουν μοντέλα και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον
 • Προωθήσουν τα πράσινα συστήματα μεταφοράς
 • Ενισχύσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων & και την αειφόρο χρήση των πόρων

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός

Τα επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται σε αυτό τον πυλώνα θα πρέπει να επιδιώκουν:

 • την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων που διευκολύνουν την λειτουργία της επιχείρησής και
 • τον ψηφιακό μετασχηματισμό της

 • Καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη

Επενδύσεις καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης  νοούνται οι επενδύσεις μέσω των οποίων βελτιώνονται άμεσα ή έμμεσα οι δείκτες καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης. Ειδικότερα, μέσω του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Επενδύσεις καινοτομίας (δημιουργία νέου προϊόντος, δημιουργία νέας υπηρεσίας,
 • Επενδύσεις έρευνας & ανάπτυξης (σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe, θεματικές ενότητες της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας, διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή / και  πειραματικής ανάπτυξης, δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT, κ.α.)

  • Εξωστρέφεια

  Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

  Σε αυτό τον άξονα περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού.

  • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

  Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει, θέσπιση κινήτρων για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οικονομιών κλίμακας.

  Το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • Πόροι ΤΑΑ κατ’ ανώτατο ποσοστό 50%
  • Πόροι από κεφάλαια Τράπεζας κατ’ ελάχιστο 30%
  • Ίδια κεφάλαια επενδυτή κατ’ ελάχιστο 20%

  Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με το Ταμείο, η Τράπεζα Πειραιώς θα απευθύνει Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για τη υποβολή των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων.

  Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας αποδείξει την έμπρακτη στήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και κατά την περίοδο της πανδημίας, λαμβάνοντας ηγετική θέση στη διάθεση των δανείων που χορηγήθηκαν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο  και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανασυγκρότησης.A Story About