Οι δράσεις μας

Project Future Junior για μαθητές
από 14 ως 17 ετών


15 Νοεμβρίου 2021 | 5'

Tα μυστικά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, δεξιότητες του αύριο και γνώσεις που θα τους διευκολύνουν στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους «ανοίγει» το Project Future Junior, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς που απευθύνεται σε μαθητές 14 ως 17 ετών.

Με το πρόγραμμα διευρύνεται το επιτυχημένο από το 2018 Project Future, με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς δίνει σε πτυχιούχους εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τομείς αιχμής και τους συνδέει με την αγορά εργασίας.

Το Project Future Junior πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Greece και είναι ένα ψηφιακό πρόγραμμα που προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, σε τρεις θεματικούς πυλώνες:

 • Project Management: αφορά το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των σταδίων της ανάπτυξης της ιδέας
 • Digital Marketing: αφορά την προβολή της ιδέας μέσα από τα σύγχρονα μέσα της επικοινωνίας
 • E-Commerce: αφορά την υλοποίηση της ιδέας, πρακτικά από εμπορική ματιά στον ψηφιακό κόσμο

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και απαιτεί γνώσεις και εξειδίκευση, το Project Future Junior, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά

 • να εξοικειωθούν με έννοιες και πρακτικές θεμελιωδών τομέων της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με έμφαση ιδιαίτερα στον ψηφιακό κόσμο
 • να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης στους σύγχρονους τομείς απασχόλησης
 • να αναπτύξουν δεξιότητες που θα συμβάλουν στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας 14 έως 17 ετών, από Γ’ Γυμνασίου ως και Β’ Λυκείου που φοιτούν σε δημόσια σχολεία από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, είτε ως μέλη μιας ομάδας του σχολείου τους είτε ατομικά, ανεξάρτητα από το σχολείο τους, και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε μία ή ακόμη και στις τρεις εκπαιδεύσεις που παρέχονται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης Learning Hub.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του κάθε τομέα και έχει αποκτήσει διαδραστικά χαρακτηριστικά, που εστιάζουν στην πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε self-paced mode, ώστε οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τον ρυθμό τους.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν project, σε ομάδες, για μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που προέκυψε μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν και στα τρία πεδία, ώστε να στοχεύσουν στη βράβευσή τους σε τελικό διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί από τον Junior Achievement Greece. Προϋπόθεση για αυτό είναι κάθε μέλος της ομάδας να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία διδακτική ενότητα. Για την υποβολή του project, οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπνευστούν από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εκπαιδευτικοί και μέντορες στηρίζουν το πρόγραμμα

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, είναι καίριος ο ρόλος που έχουν αφενός εκπαιδευτικοί και αφετέρου, μέντορες, οι οποίοι θα υποστηρίζουν και θα κατευθύνουν τους συμμετέχοντες διαδικτυακά, με εσωτερικές συζητήσεις στις θεματικές, που θα επιλεχθούν από τους συμμετέχοντες, με σκοπό την υλοποίηση project για συμμετοχή σε τελικό διαγωνισμό.

Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και κατευθύνουν τους μαθητές με εσωτερικές συζητήσεις στις θεματικές που θα επιλεγούν από τους μαθητές, με σκοπό την υλοποίηση ενός project για συμμετοχή στον τελικό διαγωνισμό. Ο εκπαιδευτικός παρίσταται σε οποιεσδήποτε ομαδικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος, είτε γίνονται διά ζώσης είτε διαδικτυακά.

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εκπαιδευτούν σε επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες που ενισχύουν την αξιοποίηση νέων μέσων και εφαρμογών για τη διδασκαλία on-line αλλά και στην τάξη.

Μέντορας

Ο ρόλος των μεντόρων, πέραν της μετάδοσης γνώσεων και επίλυσης αποριών, είναι η ενδυνάμωση, έμπνευση και παρακίνηση των μαθητών μεταφέροντας σε αυτούς γνώσεις και εμπειρίες από την αγορά εργασίας. Οι μέντορες συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε εθελοντική βάση. Υποστηρίζουν τις ομάδες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, ανάλογα με τη διαθέσιμότητά τους και την προσβασιμότητα στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη και τις υγειονομικές συνθήκες. Οι ώρες/μέρες υποστήριξης επίσης καθορίζονται σε συνάρτηση της διαθεσιμότητας του μέντορα με τις επιθυμητές μέρες/ώρες της ομάδας.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση των μεντόρων

Οι μέντορες εκπαιδεύονται σε θέματα επικοινωνίας, διδακτικής μεθοδολογίας και παρουσίασης και πραγματικότητας του ελληνικού σχολείου, ώστε να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της διάδρασής τους με τους μαθητές.

Οι μέντορες που θα συμμετάσχουν μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω του Learning Hub την περίοδο Δεκέμβριος 2021- Ιανουάριος 2022, κατόπιν να γίνει η σύνδεση των μεντόρων με τις μαθητικές ομάδες (περίοδο Φεβρουάριος 2022) και τέλος το mentoring (5 συναντήσεις της 1 ώρας) να λάβει χώρα την περίοδο 15 Φεβρουαρίου 2022 - 10 Απριλίου 2022, σε ημέρες και ώρες που θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης του μέντορα με τον εκπαιδευτικό και τις μαθητικές ομάδες.

Στόχοι του προγράμματος

 • Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με έννοιες και πρακτικές θεμελιωδών τομέων της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον ψηφιακό κόσμο
 • Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης στους σύγχρονους τομείς απασχόλησης
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες που θα συμβάλουν, άμεσα, στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την αποφυγή της ανεργίας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Μαθητές και μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου, ηλικίας 14 έως 17 ετών
 • Δημόσια σχολεία (είτε συμμετέχουν ομαδικά είτε ατομικά)
 • Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος
 • Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από γονέα/κηδεμόνα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Σημαντικές Ημερομηνίες

Δηλώσεις συμμετοχής: 9 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου
Υλοποίηση μαθημάτων: 6 Δεκεμβρίου – 4 Μαρτίου
Κατάθεση Project: 31 Μαρτίου
Διαγωνισμός & Καταληκτική Ημερομηνία: Εντός Μαΐου – Ιουνίου

Δηλώστε συμμετοχή εδώ!


A Story About