Οι δράσεις μας

Με το βλέμμα στην κλιματική κρίση, στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα


13 Οκτωβρίου 2021 | 5'

Ο άνθρωπος μπορεί να μην κυριαρχεί στις δυνάμεις της φύσης, εν τούτοις είναι στο χέρι του να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες. Αυτό είναι το σκεπτικό της σημερινής, 13ης Οκτωβρίου, Διεθνούς Ημέρας Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο.

Η φετινή 13η Οκτωβρίου είναι μία ημέρα ιδιαίτερης ευαισθησίας και για την χώρα μας, η οποία έχει πληγεί από τις δυνάμεις της φύσης. Το Καλοκαίρι του 2021, ολόκληρες περιοχές της χώρας έγιναν στάχτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστή στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, που συνδιαμόρφωσε μαζί με άλλες 29 Τράπεζες από όλο τον κόσμο και οι οποίες καθορίζουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ενίσχυσε σε πρώτη φάση με €1,5εκατ. το χορηγικό πρόγραμμα δράσεων για το περιβάλλον θέτοντας στόχο την αναδάσωση και αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών που επλήγησαν.

Στις 4 Οκτωβρίου, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σε εκδήλωση παρουσίασης της ειδικής έκδοσης: «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας Προκλήσεις & προοπτικές», στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της Τράπεζας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ανακοίνωσε τις εξειδικευμένες ενέργειες για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού:

  • Ανασύσταση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, με  επιτόκιο μειωμένο κατά 30%, για αιτήματα έως 30.6.2022, που αφορούν στην αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, κυψελών, ζωοτροφών, γεωργικού εξοπλισμού, σταβλικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.
  • Υποστήριξη πληγέντων παραγωγών Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει παράταση χρονικού διαστήματος χρήσης καρτών παραγωγών και για περίοδο κατ’ ανώτατο μέχρι 3 μήνες από τη λήξη του ορίου, εξέταση αύξησης ορίου κάρτας για την κάλυψη έκτακτων καλλιεργητικών αναγκών  και τμηματική αποπληρωμή ενήμερων οφειλών υφιστάμενων καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, σε περίοδο έως 12 μήνες από τη λήξη των ορίων τους, λόγω αδυναμίας παράδοσης προϊόντος στις συμβληθείσες επιχειρήσεις εξαιτίας των καταστροφών.
  • Υποστήριξη Αγροτικών και Δασικών Συνεταιρισμών:

  (α) χρηματοδοτική υποστήριξη υγιών Δασικών Συνεταιρισμών, με προνομιακούς όρους για αποκατάσταση καμένων (όπως έργα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά, συλλογή καμένων υλικών δασών, κ.λπ.) και ταχεία υλοποίηση έργων αναδάσωσης,

  (β) χρηματοδοτική και συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων, με υψηλό επίπεδο εκπομπών για κατάρτιση και ενίσχυση υφιστάμενων σχεδίων μετάβασης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2022-2023 και

  (γ) συνεργασία με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και άλλα συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς τομέα για τη χρηματοδότηση έργων – δικών τους και μελών τους – που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, ώστε να διατηρηθεί ο αγροτικός παραγωγικός πληθυσμός σε κλιματικά ευαίσθητες περιοχές.

  Εξάλλου, κλιμάκιο ανώτερων στελεχών της Τράπεζας από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Τραπεζικής, Δικτύου και Μικρών Επιχειρήσεων συναντήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Ιστιαία με εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών, αγρότες και επαγγελματίες και κατέγραψε τις συνέπειες για την τοπική οικονομία, καθώς και τις προτάσεις τους.

  Με το βλέμμα στην κλιματική κρίση, η Τράπεζα Πειραιώς- ως η κατεξοχήν Τράπεζα του Αγροτικού Τομέα, ανοίγει το δρόμο για το αύριο του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ελλάδα. Με στόχο την ανασύσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε και μια σειρά παρεμβάσεων, δράσεων και ενεργειών υποστήριξής του σε σχέση με την κλιματική κρίση, οι οποίες σχετίζονται με την:

   • Αποτελεσματική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού, με υποστήριξη έργων υποδομών που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για ταχεία υλοποίηση, χρηματοδότηση υγιών Tοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), για υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας, καθώς και χρηματοδότηση αγροτών μέσω του νέου εξειδικευμένου προγράμματος, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30% έως 30.6.2022, για εγκατάσταση ή επισκευή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης και εξοικονόμησης νερού.
   • Ανάπτυξη Ενεργητικής Προστασίας Καλλιεργειών, μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης της επιχορήγησης των δικαιούχων του μέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και επιτόκιο μειωμένο κατά 30% έως 30.6.2022, για επενδυτικά έργα μείωσης δυσμενών επιπτώσεων φυσικών φαινομένων.  
   • Αξιοποίηση Ευφυούς Γεωργίας, με 5.000 δωρεάν εξάμηνες συνδρομές της εφαρμογής ευφυούς γεωργίας GaiaSense από τη Neuropublic σε αγρότες.
   • Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης για την Αγροδιατροφή στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου -το οποίο είναι ανάδοχος και χορηγός του έργου-, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
   • Χρηματοδότηση Μελέτης για τους νέους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στη γεωργία.
   • Χρηματοδότηση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. 
   • Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ως χορηγός και συνδιοργανωτής στο Διεθνές Συνέδριο “Climate Change: The Future of the Agrifood Sector”, που διοργανώνει ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».