Επιχειρείν

«Ελλάδα 2.0» - η μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία

piraeus bank

6 Αυγούστου 2021 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, πρωταγωνιστεί στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και πιστοδοτήσεων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αντιλαμβάνεται πλήρως την αυξημένη ευθύνη της στην αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας.

Με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση αναπτυξιακών δράσεων, θα είναι παρούσα στην προσπάθεια αξιοποίησης των ευκαιριών που θα δοθούν στις επιχειρήσεις, από το πακέτο των κρατικών ενισχύσεων ύψους 57 δις που αναμένεται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» καθώς και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο έχει ως σκοπό τη μετάβαση της οικονομίας προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ισχυροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην πράσινη οικονομία αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Σχέδιο:

  • περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης με επιδοτήσεις για την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο, τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
  • προβλέπει τη διενέργεια επενδύσεων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών τους, ειδικά  στον τομέα της μεταποίησης, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους (ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, παραγωγικών διαδικασιών κ.α.) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικών πληρωμών  marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ.).
  • παρέχει ειδικά φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων, όπως επενδύσεις σε εξοπλισμό σχετικό με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών κ.ά.

Το «Ελλάδα 2.0», αποτελεί μια ευκαιρία για την ελληνική οικονομία και τη συγκρότηση ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς 

Σε αυτή τη συγκυρία, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν τα κατάλληλα αντανακλαστικά, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιχειρηματικά πλάνα που θα τις καταστήσουν ισχυρές και ανταγωνιστικές την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σταθερά δίπλα σας, δίπλα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας  την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της,  θα σας ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για τις δράσεις που θα ανακοινώνονται μέσω του «Ελλάδα 2.0» και θα στηρίζει τις προσπάθειές σας για την αξιοποίηση των ευκαιριών με σκοπό την ενδυνάμωση και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας στον πυρήνα της δραστηριότητάς της τον πελάτη και τη  βέλτιστη εξυπηρέτησή του, έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής επιχειρήσεων  για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχείρησή σας, προσφέροντας:

  • Καινοτόμα πακέτα προϊόντων και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας αλλά και στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών ευκαιριών και προκλήσεων. 
  • Eυέλικτες διαδικασίες
  • Λύσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής και αναβαθμισμένες ψηφιακές λειτουργίες (εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης , remote signing)   

Συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα σχέδιά σας δίπλα σας, αρωγοί της προσπάθειάς σας για ένα βιώσιμο αύριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς επισκεφτείτε το 
https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties.


A Story About