Οι δράσεις μας

Tράπεζα Πειραιώς: Χρυσό Βραβείο από την EBRD

EBRD

30 Ιουνίου 2021 | 5'

Το Χρυσό Βραβείο στα Sustainability Awards 2021 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς. Με την απονομή του Gold 2021- EBRD Sustainability Award-Financial Intermediaries) η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε πρώτη για τις δράσεις της σε θέματα βιώσιμης τραπεζικής μεταξύ 100 διεθνών τραπεζών, μελών της EBRD.

Η βράβευση έγινε με βάση την ετήσια αξιολόγηση που στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των μελών της EBRD και για την Τράπεζα Πειραιώς, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που δημιούργησε sustainability linked loans, δηλαδή δάνεια των οποίων το τελικό επιτόκιο καθορίζεται από το βαθμό επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων.

Όπως επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελληνική αγορά, σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, τις οποίες πριν από δύο χρόνια συνδιαμόρφωσε  μαζί με άλλες 29 διεθνείς Τράπεζες.   Η δέσμευσή μας στη  Βιώσιμη Τραπεζική είναι σταθερή και υλοποιείται με συνέπεια και συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εισάγει κριτήρια Περιβαλλοντικά,  Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (κριτήρια ESG) στις λειτουργίες μας, στο σύστημα λήψης αποφάσεων, στις επιχειρηματικές μας επιλογές, στη διαχείριση κινδύνων, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας».

«Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενοι στο ρόλο μας, συνδράμουμε στη μετάβαση της οικονομίας σε βιώσιμη ανάπτυξη. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας και τους στηρίζουμε ώστε να υιοθετήσουν κριτήρια ΕSG με έμφαση όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην κοινωνική υπευθυνότητα και τη βελτίωση της διακυβέρνησης», τόνισε η κυρία Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, η οποία συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «The Sustainable Path to Recovery – Performance beyond Requirements».

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει βραβευτεί από την EBRD  το 2020, ως  «The EBRD’s Most Active Issuing Bank in 2019 – Green Trade», στο πλαίσιο του  Green Trade Facilitation Programme (Green TFP), για τις επιδόσεις της στην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων φιλικών προς το περιβάλλον. Μεταξύ των στοιχείων που αξιολογήθηκαν ήταν και το γεγονός ότι η Πειραιώς πραγματοποίησε τις περισσότερες συναλλαγές, με την πλειοψηφία να αφορά τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της EBRD, είχε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτρέποντας την μείωση εκπομπών αερίων CO2 αντίστοιχη με την ετήσια απόσυρση 6.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας.

Το Green Trade Facilitation Programme (Green TFP) παρέχει τη δυνατότητα στις Τράπεζες που συνεργάζονται με την EBRD να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες trade finance που προσφέρει για να υποστηρίξουν εμπορικές συναλλαγές σχετικές με πράσινες τεχνολογίες και προϊόντα.

  Η νέα διεθνής διάκριση που έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύει τη δέσμευση και τη συνέπεια με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς ευθυγραμμίζει τους επιχειρηματικούς της στόχους, τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, υποστηρίζοντας έτσι ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε βιώσιμη κατεύθυνση.A Story About