Καθημερινή Τραπεζική

Οικονομικός Προγραμματισμός: Γιατί είναι Απαραίτητος;

piraeus bank

7 Μαΐου 2021 | 5'

Γιατί χρειάζεται ο οικονομικός προγραμματισμός

Έχετε μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους που θέλετε να εκπληρώσετε;

Έχετε μικρές ή μεγάλες υποχρεώσεις και τακτικά ή έκτακτα έξοδα σε μηνιαία βάση;

Σκέφτεστε το μέλλον σας και επιθυμείτε να διατηρήσετε το επίπεδο διαβίωσής σας ακόμη κι όταν τα τακτικά έσοδά σας θα είναι περιορισμένα;

Με τον οικονομικό προγραμματισμό δημιουργείτε ένα πλάνο ώστε να διαχειριστείτε συστηματικά και μεθοδικά τα οικονομικά σας.

Ο οικονομικός προγραμματισμός βασίζεται σε τρεις αρχές: την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του συνόλου της περιουσίας σας προκειμένου να διατηρήσετε στο ακέραιο και να ενισχύσετε την οικονομική σας ευημερία.

Ένα οικονομικό πλάνο, τόσο για τις άμεσες ανάγκες σας όσο και για τους μακροχρόνιους στόχους  σας, πρέπει να περιβάλλεται από το απαιτούμενο πλαίσιο προστασίας που θα εμποδίσει τυχόν έκτακτα περιστατικά να επηρεάσουν αρνητικά την περιουσία σας και να απομειώσουν τα κεφάλαιά σας.

Εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της περιουσίας σας, το επόμενο βήμα είναι η διαχείρισή της, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με καλή κατανόηση και παρακολούθηση των εξόδων ώστε να μπορείτε να πετύχετε πηγές εξοικονόμησης. Παράλληλα, χρειάζεται και η δημιουργία συνθηκών αποταμιευτικής συνήθειας ώστε να αποτελεί μία, προγραμματισμένη και όχι αποσπασματική, διαδικασία, ενταγμένη πλήρως στην καθημερινότητά σας.

Για την εκπλήρωση των μακροχρόνιων στόχων σας και την εξασφάλιση του βιοτικού σας επιπέδου είναι αναγκαία όμως και η ανάπτυξη της περιουσίας σας καθώς τα κεφάλαιά σας σε απόλυτο μέγεθος παραμένουν σταθερά, η αξία τους όμως, λόγω πληθωρισμού, μειώνεται σημαντικά. 

Στο Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτουμε την γνώση και την εμπειρία για να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικονομικού σας πλάνου και στην προσπάθειά σας να το υλοποιήσετε με επιτυχία, προσφέροντάς σας εξειδικευμένες  υπηρεσίες οικονομικού προγραμματισμού και προϊόντα για κάθε σας ανάγκη.

A Story About