Οι δράσεις μας

6ος Κύκλος Project Future: Οι 7 Τομείς Εκπαίδευσης

piraeus bank

12 Μαρτίου 2021 | 5'

6ος κύκλος Project Future της Τράπεζας Πειραιώς! Ένα μικρό μεγάλο άλμα για τους νέους της χώρας μας!

Το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς επιστρέφει με τον 6ο κύκλο του ο οποίος θα διεξαχθεί, online, σε όλη την Ελλάδα, ενισχυμένος με μαθήματα στους τομείς του business και της τεχνολογίας σε συνεργασία με το LinkedIn Learning.

Μπαίνοντας στο projectfuture.gr και δηλώνοντας συμμετοχή ως τις 30 Μαρτίου, οι νέοι της χώρας μας έχουν τη δυνατότητα  να εξειδικευτούν σε έναν από 7 καινοτόμους πυλώνες εκπαίδευσης.

Digital Marketing & eCommerce Young Practitioners

To Digital Marketing & eCommerce Young Practitioners, είναι μια εξειδικευμένη εκπαίδευση που προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 116 ωρών περιλαμβάνει:

- 81 ώρες εκπαίδευσης

- διήμερο Digicamp (20 ώρες)

- 10 ώρες από τη Google, πέντε δίωρα σεμινάρια, τα οποία καλύπτουν τις ενότητες: Audience Strategies, YouTube for Branding & Performance purposes, Content Creation & Creative Best Practices, Programmatic Buying, Digital Marketing & Agency landscape.

- 5 ώρες από τη Facebook σε ειδικά σχεδιασμένο online πρόγραμμα

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του, μπορείς να βρεις εδώ.

Project Management with Agile Specialization

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής (hands-on) εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε Project Management και Agile Methodologies. Εντός 80 ωρών κατά την διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πώς να αξιοποιούν την Τεχνολογία και τα σύγχρονα εργαλεία management, στα πλαίσια της ανάγκης των εταιρειών για Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον την εποχή της Ψηφιακής Οικονομίας (Digital Economy). Η διδασκαλία συμπληρώνεται με την υλοποίηση real-life case studies και projects όπου εφαρμόζονται project management μεθοδολογίες, με σύγχρονα εργαλεία, και η καθοδηγούμενη από τα δεδομένα (data-driven) διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο του management.
Σκοπός του προγράμματος Project Management with Agile Specialization powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες στο Project Management και Leadership με γνώσεις στις Agile μεθοδολογίες, προσφέροντας τους ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις διοίκησης σε διάφορους τομείς της οικονομίας, από Τηλεπικοινωνίες και Κατασκευές, μέχρι Consulting Firms και τεχνολογικές Startups.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του, μπορείς να βρεις εδώ.

Business Intelligence & Data Sciences

Το Business Intelligence & Data Sciences powered by Code.Hub ένα εντατικό πρόγραμμα 120 εκπαιδευτικών ωρών εντός πέντε (5) εβδομάδων σε βασικές και πιο προχωρημένες αρχές σε Data & Data Management Systems, Data Warehouses, Big Data, Data Integration, Data Analysis, Data Visualization, Business Analytics (Descriptive, Predictive, Prescriptive), Dashboards, Data Mining, Machine Learning και Artificial Intelligence με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python και των πιο σύγχρονων εργαλείων που υλοποιούν Business Intelligence αρχιτεκτονικές και λύσεις, όπως SQL Server Integration Services (SSIS) και Power BI.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη λογική «project based industry simulation» και παρέχει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την πρακτική (hands-on) εμπειρία που απαιτείται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στους τομείς της της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, της Επιστήμης των Δεδομένων και των Αποφάσεων αναλύοντας και προσεγγίζοντας advanced θεματολογίες, industry patterns και best practices.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

Front-End Web Development

Ένα εντατικό πρόγραμμα hands - on εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Web apps architecture, HTTP, REST διάρκειας 100 ωρών εντός πέντε εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στα κορυφαία και πιο δημοφιλή frameworks δημιουργίας δυναμικών εφαρμογών διαδικτύου εταιρικής κλίμακας (React/Angular)

Στόχος της εκπαίδευσης Front-End Web Development powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του προγραμματισμού, με JavaScript τεχνολογίες και frameworks (React/Angular), έχοντας ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο και να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις, θέσεις στους τομείς του Web Applications Development, Software Engineering, Programming, Front-End Web Development, Consulting, και άλλα.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

.NET

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε OO Programming, C#, Relational Databases, .NET 5 Azure, Software Engineering, Agile Methodologies, Web Technologies και Enterprise Apps Development, διάρκειας 100 εκπαιδευτικών ωρών σε πέντε εβδομάδες.

Τα Enterprise Web Apps είναι εταιρικά software που αποτελούν ένα σημαντικό βήμα της μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχοντας ως στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των business processes ενός φορέα. Με βάση το ανωτέρω και καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των enterprise applications έχει υλοποιηθεί σε .NET platforms σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του προγραμματισμού, με .NET τεχνολογίες. Το ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο με το οποίο θα εξοπλιστούν οι συμμετέχοντες θα τους καταστήσει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις θέσεις στους τομείς του Software Development, Software Engineering, Programming, Web Applications Development και Consulting.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

DevOps Engineering

Το DevOps Engineering powered by Code.Hub αποτελεί ένα εντατικό πρόγραμμα διδακτικών ωρών εντός πέντε (5) εβδομάδων στο οποίο με διαρκή εφαρμοσμένη (hands-on) προσέγγιση, διδάσκονται βέλτιστες πρακτικές (practices) της βιομηχανίας λογισμικού (software industry) και πρότυπα (standards), μέσα από το πρίσμα της ομαδικής συνεργασίας με καθορισμένες επαγγελματικές διαδικασίες.

Στόχος της εκπαίδευσης DevOps Engineering powered by Code.Hub είναι να προετοιμάσει ανταγωνιστικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες σε τομείς της αγοράς σχετικούς με DevOps και DevSecOps Engineering, Site Reliability Engineering, Cloud Engineering, Software Engineering, System Administration, Solutions Architecture, Automation Engineering, Release Engineering, αλλά και να μεταφέρει στους συμμετέχοντες ουσιαστική τεχνογνωσία σχετική με Software Engineering, Infrastructure Management, Configuration Management, Continuous Pipelines, Cloud Solutions, Containers, Orchestration και Agile πρακτικές.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

Human Resources Management

Το Human Resources Management powered by AUEB είναι ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 90 ωρών και έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα ειδικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με την υπογραφή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με HR experts από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα, σου προσφέρει μια τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο, σε προκαλεί να εξασκήσεις αυτά που μαθαίνεις σε business games και hands-on ασκήσεις και σου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα mentoring με έμπειρα στελέχη HR για να βρεις πιο εύκολα τον δρόμο σου στον κόσμο του HR.

Η εκπαίδευση αυτή στόχο έχει τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της, να γνωρίσουν τις διάφορες λειτουργίες της, να δουν στην πράξη της σημασία της και να μάθουν τις θεωρίες και τις βασικές πρακτικές στις οποίες στηρίζεται.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις εδώ.

Με κάθε αίτηση στο πρόγραμμα, ο νέος ή η νέα έχει τη δυνατότητα να λάβει δωρεάν μια άδεια χρήσης για την πλατφόρμα του LinkedIn Learning και να αποκτήσει πρόσβαση σε  περισσότερα από 9.500 online μαθήματα.

Δήλωσε συμμετοχή στον 6ο κύκλο του Project Future, εξειδικεύσου και διεκδίκηση τη θέση εργασίας που σου ταιριάζει!

A Story About