Οι δράσεις μας

21 ομιλίες για το ’21: «Προεπαναστατικά κινήματα και δράσεις»


19 Ιανουαρίου 2021 | 5'

Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη ομιλία του κύκλου 21 ομιλίες για το '21 με τον οποίο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς, ξεκινά μέσα στο 2021, το πρόγραμμα εορτασμού της εθνικής επετείου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης και του ελληνικού κράτους.

Την ομιλία «Προεπαναστατικά κινήματα και δράσεις» της Ομότιμης Καθηγήτριας Ιστορίας του ΕΚΠΑ κας Όλγας Κατσιαρδή-Hering παρακολούθησαν μέσω των διαδικτυακών διαύλων webex και YouTube του ΕΚΠΑ περισσότεροι από 1.300 συμμετέχοντες, ενώ χιλιάδες ακόμα την παρακολουθούν στον σύνδεσμο https://youtu.be/ib5BpopIZW0.

Η κα Όλγα Κατσιαρδή-Hering ανέπτυξε το θέμα «Εξεγέρσεις – Κινήματα – Ξεσηκωμοί» των Ελλήνων και των άλλων λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπό την οθωμανική κυριαρχία. Εγκαθιστάμενοι οι Οθωμανοί στη ΝΑ Ευρώπη ήλθαν αντιμέτωποι με τους ντόπιους, χριστιανικούς στην πλειοψηφία τους, πληθυσμούς αλλά και με ευρωπαϊκές δυνάμεις που από τον 13ο αι. είχαν καταλάβει τμήματα της χερσαίας και νησιωτικής περιοχής. Σε πολεμικές συρράξεις με τους Οθωμανούς τα κράτη αυτά και κυρίως η Βενετία, υποδαύλιζαν, τάσεις προς εξέγερση, κυρίως στη δυτική Ήπειρο και δυτική σημερινή Αλβανία, και στην Πελοπόννησο.
Η αυξανόμενη οικονομική δύναμη των Ελλήνων χριστιανών εμπόρων, η ανάπτυξη της Διασποράς, η ανάπτυξη παιδείας, καθώς και τα στασιαστικά κινήματα Οθωμανών πασάδων επί Σελήμ Γ΄ δημιούργησαν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση νέων συνθηκών εξεγερτικού περιεχομένου. Ο οικονομικός ανταγωνισμός των Δυνάμεων περί την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το Ιόνιο, διαμόρφωσε το ευρωπαϊκό πλαίσιο των κινημάτων ή των οραματισμών των εξεγειρομένων. Η Γαλλική Επανάσταση, ιδέες περί «Λαού», «Έθνους», «Δικαιώματα του ανθρώπου», μυστικές επαναστατικές εταιρείες ανά την Ευρώπη ετοίμαζαν το νέο πλαίσιο. Ενώ μέχρι περίπου το 1805 τα διάφορα φαινόμενα διαμορφώνονταν γύρω από τις ελπίδες υποστήριξης από τους Ρώσους ή τους Γάλλους, στα 15 χρόνια πριν από το 1821 διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στη Μεγάλη Επανάσταση, τη μόνη που δικαιούται να φέρει αυτόν τον τίτλο, με πρόταγμα την ίδρυση ελεύθερης δημοκρατίας βασισμένης σε σύγχρονο Σύνταγμα.

Τετάρτη 20/1, η ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ κα. Αναστασία Παπαδία-Λάλα: Η Βενετία και ο προεπαναστατικός ελληνικός κόσμος: εξεγέρσεις, πνευματικές δράσεις, ιδεολογικά ρεύματα.

Σύνδεση:
https://uoa.webex.com/uoa/onstage/g.php?PRID=394a985d43411fae241576933bafbd30
Για τη σύνδεση είναι απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, email και ο κωδικός 1821.

A Story About