Καθημερινή Τραπεζική

Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά περιφέρεια στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ


16 Δεκεμβρίου 2020 | 5'

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», αποτελεί το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο: 

 • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
 • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Επιπλέον κίνητρο δίνεται στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις Μονοκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων:

Περιφέρεια - Έναρξη υποβολής αιτήσεων

 • Hπείρου, Ιονίων Νήσων: Από 11.12.2020
 • Αττικής: Από 14.12.2020
 • Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: Από 16.12.2020
 • Δυτικής Ελλάδας: Από 18.12.2020
 • Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου: Από 21.12.2020
 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Από 11.01.2021
 • Δυτικής Μακεδονίας: Από 13.01.2021
 • Κεντρικής Μακεδονίας: Από 15.01.2021
 • Θεσσαλίας: Από 20.01.2021
 • Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α & Β): Από 18.01.2021 σε όλη την επικράτεια.

Όλοι θέλουν να αναβαθμίσουν τo σπίτι τους, με δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς!

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό του προγράμματος από εδώ:

https://exoikonomo2020.gov.gr/odegos

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου.

Δικαιούχος του Προγράμματος και Διαχειριστής του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία (http://www.hdb.gr/).

blog

A Story About