Καθημερινή Τραπεζική

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» το νέο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης


17 Δεκεμβρίου 2020 | 5'

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ–Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση και αυτονομία των κτηρίων στον οικιακό τομέα. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία και τους παρέχει κίνητρα, με τη μορφή επιχορήγησης επί του κόστους παρεμβάσεων και δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Τράπεζα Πειραιώς, στηρίζει τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις , παρέχοντάς τους εργαλεία ρευστότητας. Μέσω της χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε αγορά υλικών/πρώτων υλών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων των πελατών τους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ παράλληλα αυξάνουν και τη διαπραγματευτική τους δύναμη, ώστε να επιτύχουν καλύτερη τιμή από τους προμηθευτές τους.

Οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να αξιοποιήσουν τα εν λόγω εργαλεία είναι μεταξύ άλλων: εταιρείες κουφωμάτων, αλουμινίων, θερμομόνωσης, συστημάτων ψύξης θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης , αυτονόμησης (π.χ. φωτοβολταϊκά ) συσκευών διαχείρισης ενέργειας smart home.

Μέσω εξειδικευμένων προϊόντων χρηματοδότησης, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει την ρευστότητα των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις εισπράξεις τους και να στηρίξουν με τη σειρά τους , τους δικούς τους πελάτες.

blog