Καθημερινή Τραπεζική

Δικαιούχοι και Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ


16 Δεκεμβρίου 2020 | 5'

Διαβάστε τις κατηγορίες των δικαιούχων και τη διαδικασία ένταξης στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», αποτελεί το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.


* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας)

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

  
* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας)

Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 • Ηλεκτρονική υποβολής αίτησης στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr
 • 2. Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, έλεγχος κατ’ αρχήν επιλεξιμότητας, επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/Δανεισμός) και Τράπεζας συνεργασίας
 • 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση, καταχώρηση στοιχείων ακινήτου & έλεγχος από το Πληροφοριακό Σύστημα, ανάρτηση δικαιολογητικών & έλεγχος πληρότητας (φάση υποβολής δικαιολογητικών) και οριστική υποβολή αίτησης.
 • Συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου)
 • Αξιολόγηση αίτησης δανείου και λήψη οικονομικής προέγκρισης (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου)
 • Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) και αποδοχή της στο Πληροφοριακό Σύστημα
 • Προσέλευση στην Τράπεζα συνεργασίας & υπογραφή δανειακής σύμβασης
 • Εκταμίευση προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί στο Πληροφοριακό Σύστημα) και πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης
 • Επισύναψη παραστατικών δαπανών & λοιπών δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)
 • Έγκριση έργου από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) και ολική εκταμίευση δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγησή του)/επιχορήγησης/ ωφελημάτων & εξόφληση προμηθευτών

 Όλοι θέλουν να αναβαθμίσουν τo σπίτι τους, με δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς!

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό του προγράμματος από εδώ: https://exoikonomo2020.gov.gr/odegos

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου.

Δικαιούχος του Προγράμματος και Διαχειριστής του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία (http://www.hdb.gr/).

blog

A Story About