Επιχειρείν

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Το Αύριο των Επιχειρήσεων


9 Νοεμβρίου 2020 | 3'

H Τράπεζα Πειραιώς προωθεί την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, στηρίζοντας δραστηριότητες και επενδύσεις που έχουν περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Για την Τράπεζα Πειραιώς η ευημερία της κοινωνίας, η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη ενός βιώσιμου αύριο για όλους είναι κεντρικοί άξονες της δραστηριότητάς της.

Ως ένας από τους 30 διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαμόρφωσαν τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες στη συνέχεια υιοθέτησαν περισσότερες από 190 τράπεζες από όλο τον κόσμο, η Τράπεζα Πειραιώς εισάγει έναν νέο τρόπο τραπεζικής και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντας κίνητρα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, για να συμμετέχουν στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία και μια βιώσιμη κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για χρηματοδότηση επιχειρήσεων που πραγματοποιούν βιώσιμες επενδύσεις

  1. Πράσινη Χρηματοδότηση – Ενεργειακή Αναβάθμιση
  1. Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στον Ενεργειακό Συμψηφισμό (net metering)
  1. Ταμείο Υποδομών & Τράπεζα Πειραιώς
  1. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων PF4EE

Για την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων και της απασχόλησης των νέων, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρέχοντας προνομιακούς όρους χρηματοδότησης.

  1. EaSI Microloan

  1. EIB Youth