Επιχειρείν

Το Αύριο των Επιχειρήσεων – Ασφάλιση Επιχείρησης

Το Αύριο των Επιχειρήσεων – Ασφάλιση Επιχείρησης  | blog

26 Οκτωβρίου 2020 | 3'

Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες από την εξάπλωση του ιού CΟVID-19, και την αβεβαιότητα που επικρατεί να πυροδοτεί αντιδράσεις και ανησυχία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει για ακόμη μία φορά τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία τους. Σε συνεργασία με τους κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την ERGO Ασφαλιστική και την ΝΝ HELLAS, η Τράπεζα Πειραιώς προτείνει τα ασφαλιστικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για να καλύψουν πιθανούς κινδύνους και να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί το φορολογικό όφελος που προκύπτει καθώς τα ασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν εκπιπτόμενη δαπάνη της επιχείρησης.

Με την Ασφάλιση Επιχείρησης, παρέχεται αποτελεσματική κάλυψη έναντι όλων των σημαντικών κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθεί μία επιχείρηση. Με σκοπό την κάλυψη της ευθύνης για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε τρίτους, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι δίπλα σας με προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.

Μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, διατίθενται ευέλικτα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας ειδικά σχεδιασμένα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας σημαντικές παροχές στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους και δίνοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχείρηση.