Καθημερινή Τραπεζική

Στηρίζουμε τις Επενδύσεις και τους Επενδυτικούς σας Στόχους


29 Οκτωβρίου 2020 | 5'

Σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων η αναζήτηση επενδυτικών τοποθετήσεων για την επίτευξη αποδόσεων που υπερνικούν τον πληθωρισμό είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας είναι να είμαστε κοντά σας και να σας υποστηρίζουμε στο σχεδιασμό των επενδυτικών σας στόχων.

Κατέχουμε την τεχνογνωσία και είμαστε η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που έχει αναπτύξει υπηρεσία “Ενεργής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων”, η οποία εφαρμόζει όλες τις διεθνείς πρακτικές επένδυσης και απευθύνεται σε επενδυτές με χαμηλό αρχικό ποσό συμμετοχής.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής σας παρέχουμε προσωποποιημένες λύσεις, απλές και κατανοητές, με γνώμονα την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τον επαγγελματισμό.

Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε ανάπτυξη των κεφαλαίων σας σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είτε έχετε επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία είτε όχι.

Σας διαθέτουμε δεκατρία διαφορετικά χαρτοφυλάκια «Πειραιώς Optimum», καλύπτοντας όλα τα προφίλ επενδυτικού κινδύνου σε Ελλάδα, Ευρώπη και Κόσμο. Με μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, έχετε τη δυνατότητα να επιτύχετε ευρεία διασπορά σε κινητές αξίες και να επωφεληθείτε από την επαγγελματική διαχείριση της περιουσίας σας.

Οι αποφάσεις “πού” και “πότε” δεν χρειάζεται πλέον να σας προβληματίζουν. Η μοναδική απόφαση που καλείστε να λάβετε είναι να επισκεφθείτε τον Προσωπικό σας Συνεργάτη σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.piraeusbank.gr/el/personal-banking/proionta/investment-services

A Story About