Οι δράσεις μας

Επιχειρηματική & Οικονομική Ανάπτυξη μετά το Κορωνοϊό


16 Ιουνίου 2020 | 5'

Στην ευκαιρία που έχει η χώρα να επανέλθει σε ανάπτυξη μετά την κρίση του covid-19, αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσία τους στο Delphi Economic Forum. Η Tράπεζα Πειραιώς έχει ήδη εκταμιεύσει από την αρχή του έτους νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ.ευρώ και θα υπερβεί τον αρχικό στόχο των 5 δισ.ευρώ το 2020, συμβάλλοντας στην επανεκκίνηση της οικονομίας και της εγχώριας, υγιούς επιχειρηματικότητας.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς επισήμανε ότι η πανδημία επιτάχυνε την πέρασμα της λειτουργίας των τραπεζών στην ψηφιακή εποχή καθώς οι τράπεζες που είχαν την υποδομή, με σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, αξιοποίησαν και την διάθεση που έδειξαν οι πελάτες εν μέσω πανδημίας, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, πάνω από το 95% των συναλλαγών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ τους τελευταίους μήνες είναι ενδεικτικό ότι είχαμε ραγδαία αύξηση των αιτημάτων για χρήση του e-banking από πελάτες μας άνω των 55 ετών, τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά τη συζήτηση στην οποία μετείχαν οι επικεφαλής των συστημικών τραπεζών, σημείωσε ότι υπήρξε γοργή και καίρια αντιμετώπιση της κρίσης του covid-19 σε υγιειονομικό επίπεδο στην Ελλάδα ενώ αντιμετωπίζεται εξίσου γοργά η επίπτωση στην οικονομία με τα εργαλεία που παρέχει η κυβέρνηση.

Τα προγράμματα αυτά λειτούργησαν γρήγορα και επίσης γρήγορα θα εκταμιεύονται τα κεφάλαια προς τις επιχειρήσεις, είπε ο κ. Μεγάλου. Η κρίση αυτή χρειάστηκε διαφορετική διαχείριση και πράγματι οι τράπεζες σε επίπεδο εξέτασης αιτημάτων, έγκρισης με βάση τα πιστοληπτικά κριτήρια που εφαρμόζουν και τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκταμιεύσεων, θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία, «ώστε να περάσουν τον κάβο», σημείωσε.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μεγάλη συμμετοχή, της τάξης του 1,5 δισ.ευρώ συνολικά, τόσο στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας ενώ ενισχύει επιπρόσθετα τη ρευστότητα στην οικονομία, παρέχοντας αναστολή πληρωμών σε δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που πληρούν τα κριτήρια.