Επιχειρείν

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σχεδίων Βελτίωσης


28 Μαΐου 2020 | 5'

Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της πορείας προς την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Με το βλέμμα στην επανεκκίνηση του αύριο δηλώνουμε παρόντες στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα.

Με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σχεδίων Βελτίωσης προσφέρουμε τις κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων παρέχοντας:

  • - Δάνειο Προεξόφλησης Επιχορήγησης
  • - Επενδυτικό δάνειο
  • - Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα
  • - Εγγυητική επιστολή για προκαταβολή

Αν έχει εγκριθεί το Σχέδιο Βελτίωσης που υποβάλατε, ελάτε σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να συζητήσουμε και να βρούμε τη λύση που σας ταιριάζει.

A Story About