Επιχειρείν

Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


29 Απριλίου 2020 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες του COVID – 19, συμμετέχει στο Υποπρόγραμμα Κεφάλαιο Κίνησης επιδότησης επιτοκίου στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Μέσω του υποπρογράμματος προσφέρονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, καθώς το επιτόκιο της Τράπεζας επιδοτείται στο 100%* για τα δυο πρώτα έτη από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τα δάνεια αυτά αποσκοπούν στο να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας, παρέχοντάς τους άμεση ρευστότητα.

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου, ασκούν δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στους πληγέντες ΚΑΔ, όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κάντε την αίτησή σας στο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» εδώ.


A Story About