Οι δράσεις μας

Το Φεστιβάλ Αξιών της Τράπεζας Πειραιώς

Το Φεστιβάλ Αξιών της Τράπεζας Πειραιώς | Piraeus Bank Blog

12 Ιουλίου 2019 | 5'

Με κεντρικό μήνυμα “Οι Αξίες μας. Η Δύναμή μας.” Πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Αξιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ομίλου στο Καστρί, με τη συμμετοχή περισσότερων από 550 στελεχών. 

Ανοίγοντας το Φεστιβάλ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, αναφέρθηκε στη νέα, ενιαία εταιρική κουλτούρα και τις αρχές που την καθορίζουν που είναι η υπευθυνότητα, η αξιοκρατία και η διαφάνεια.

Στο Φεστιβάλ, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία διαμόρφωσης των αξιών, με inputs από όλο τον Οργανισμό: συνεντεύξεις με την Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου, ερωτηματολόγιο προτεραιοτήτων στα στελέχη της Τράπεζας και Pulse check σε όλους τους εργαζόμενους, καθώς και άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην αλλαγή και οι οποίες τέθηκαν σε υλοποίηση.

Για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ, ανακοινώθηκε το κεντρικό μήνυμα για όλες τις ενέργειες διάχυσης και διάδοσης των αξιών της Τράπεζας Πειραιώς: “Οι αξίες μας. Η δύναμη μας” που “αγκαλιάζει” τις 4 νέες αξίες:

  • - Δημιουργούμε συνεχώς αξία
  • - Βλέπουμε τα δεδομένα ως πρόκληση
  • - Ενθουσιάζουμε τους πελάτες μας
  • - Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Οι παραπάνω Αξίες, είναι ο τρόπος της Τράπεζας Πειραιώς για να πετυχαίνει τους στόχους της.

Στην καρδιά του Φεστιβάλ βρισκόταν το Marketplace, η «αγορά των 4 αξιών» που καθοδηγούνταν από αντίστοιχους value leaders, μέλη της διοικητικής ομάδας της Τράπεζας. Κάθε value leader υποστήριζε και εμψύχωνε τις ομάδες που αντιπροσώπευαν τις «4» αξίες, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε αξίας, αλλά και πως κάθε μία ενισχύει την άλλη. Με ένα δημιουργικό και πρωτοποριακό τρόπο, πάνω από 80 στελέχη από όλες τις μονάδες, παρουσίασαν 21 projects, που συνδέουν τις εταιρικές αξίες με τις καθημερινές λειτουργίες της Τράπεζας.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν ψηφιακά για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια. Στο Φεστιβάλ, που πήρε διαδραστική και ψηφιακή μορφή, ομάδα εργαζομένων ανέλαβε ρόλο «Δημοσιογράφου» κάνοντας ρεπορτάζ από την καρδιά της εκδήλωσης. Στις 21 παρουσιάσεις του Marketplace στις οθόνες έπαιξαν συνεντεύξεις και δηλώσεις από τους συμμετέχοντες. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή συγκεντρώθηκαν ερωτήσεις πολλαπλού ενδιαφέροντος, από τις οποίες οι πιο δημοφιλείς, απαντήθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.


A Story About