Οι δράσεις μας

Περιβαλλοντική Πολιτική & Ενεργειακό Γραφείο Τράπεζας Πειραιώς

Περιβαλλοντική Πολιτική & Ενεργειακό Γραφείο Τράπεζας Πειραιώς | Piraeus Bank Blog

28 Ιουλίου 2019 | 5'

Ενεργειακό γραφείο; Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο λογισμικό στον τραπεζικό κλάδο, με το οποίο παρακολουθούνται οι ενεργειακές καταναλώσεις και η κατανάλωση νερού. Η πλέον εξελιγμένη υπηρεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ποιος το χρησιμοποιεί; Στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Μέσα από το εξελιγμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) η Τράπεζα διαχειρίζεται οργανωμένα και αποτελεσματικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της. Το ΣΠΔ εφαρμόζεται  σε όλα της τα καταστήματα και κτήρια διοίκησης από το 2011. Διαθέτει δε τις αυστηρές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις EMAS και ISO 14001:2015.

Το «Ενεργειακό Γραφείο» είναι το μοναδικό εξειδικευμένο λογισμικό εργαλείο στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, με το οποίο παρακολουθούνται διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο οι ενεργειακές καταναλώσεις και η κατανάλωση νερού σε περισσότερες από 300 κτηριακές υποδομές. Δεν είναι τυχαίο ότι:

  • - Το 86% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στις κτηριακές υποδομές της Τράπεζας προέρχεται από ΑΠΕ (2017).
  • - H ηλεκτρική κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο (2008-2017) μειώθηκε κατά 25%
  • - Οι συνολικές εκπομπές CO2 ανά τετραγωνικό μέτρο (2008-2017) μειώθηκαν κατά 45%
  • - 5 εκατ. € εξοικονομούνται ετησίως από την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Η Τράπεζα παρακολουθεί και μετρά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις κάθε κτηριακής υποδομής, θέτει στόχους βελτίωσης και τους επιτυγχάνει με στοχευμένα περιβαλλοντικά προγράμματα.


A Story About