Οι δράσεις μας

Οι Νέες Εταιρικές Αξίες και η Κουλτούρα της Τράπεζας Πειραιώς

Οι Νέες Εταιρικές Αξίες και η Κουλτούρα της Τράπεζας Πειραιώς | Piraeus Bank Blog

12 Ιουλίου 2019 | 5'

Σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες, προσφορά καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι ορισμένες από τις βασικές αξίες της νέας εταιρικής κουλτούρας της Τράπεζας Πειραιώς.

Συνεπής στο στόχο της για συνεχή ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και παράλληλα με τις στρατηγικές της προτεραιότητες η Τράπεζα Πειραιώς διαμόρφωσε νέο σύστημα εταιρικών αξιών, που προσδιορίζει την ενιαία εταιρική της κουλτούρα. Νέες αξίες, που εμπνέουν, αναδεικνύουν και ενεργοποιούν τις πιο δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων της, ώστε να ανταποκρίνονται  με επιτυχία στις ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα εποχή της Τράπεζας. Αποτελούν μια κοινή κατεύθυνση στον τρόπο που λειτουργούν και συνεργάζονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, καθώς και προς τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία συνολικά.

Σκοπός της Τράπεζας Πειραιώς είναι να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη αντιστοιχία με τις αξίες της.

 Οι νέες αξίες της Τράπεζας προέκυψαν από τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε εσωτερική έρευνα, συνεντεύξεις & workshops και διαμορφώνονται ως εξής:

 • Δημιουργούμε συνεχώς αξία
  Προσεγγίζουμε τους πελάτες με υπευ­θυνότητα και ξεπερνάμε τις προσ­δοκίες τους με πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι άνθρωποί μας απολαμβάνουν ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Κάθε δραστηριότητά μας προσβλέπει στις βέλτιστες οικονομικές επιδόσεις, με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, ενώ ο πρωταγωνιστικός ρόλος μας δημιουργεί αξία και επηρεάζει θετικά την τραπεζική αγορά και την ελ­ληνική οικονομία.
 • Βλέπουμε τα δεδομένα ως πρόκληση
  Αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις ως ευ­καιρίες και δημιουργούμε καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες μας, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους μας και την παραγωγή νέων ιδεών, αντιλαμβανόμαστε την καινοτομία ως μέσο για την επιχειρηματική μας ανάπτυξη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
 • Ενθουσιάζουμε τους πελάτες μας
  Φροντίζουμε να προσφέρουμε θετικές εμπειρίες στους πελά­τες μας, επιδιώκοντας παράλληλα να μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, καθώς αυτό έχει απήχηση στον πελάτη. Στοχεύουμε στην αφοσίωση των πελατών μας, πιστεύοντας ότι η προστασία και η ευημερία τους είναι θεμέλιο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.
 • Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης
  Ενεργούμε με ακεραιότητα και αληθινό ενδι­αφέρον προς τους πελάτες και μεταξύ μας, τηρούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας, καλλιεργούμε κλίμα συνεργασίας και αξιοκρατίας, ακολουθούμε βέλ­τιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδιώκουμε να αποτελούμε πρότυπο στην εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων.

A Story About