Οι δράσεις μας

Επένδυση στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία

Επένδυση στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία | Piraeus Bank Blog

8 Ιουλίου 2019 | 3'
Οι τράπεζες επενδύουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία

Στροφή σε επενδύσεις που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία είναι η νέα στρατηγική προτεραιότητα για τις τράπεζες σε διεθνές επίπεδο. Η χρηματοδότηση της οικονομίας αλλάζει. Οι τράπεζες επιλέγουν τη χρηματοδότηση επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων με κριτήρια πράσινης οικονομίας.

Σε διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative -UNEP FI) και 28 τράπεζες από όλο τον κόσμο, θέτουν σε παγκόσμια δημόσια διαβούλευση τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking). Οι Τράπεζες αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από 17 τρισ. δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού και πρωτοστατούν στην επεξεργασία και την εφαρμογή των Αρχών. Οι Αρχές είναι ήδη σε διεθνή δημόσια διαβούλευση, και θα τεθούν προς υπογραφή από όλες τις τράπεζες, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 27 τράπεζες από όλο τον κόσμο, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αυτών Αρχών. Στη διεθνή αυτή συνάντηση συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου ο οποίος, δήλωσε την υποστήριξή του στις νέες Αρχές, από κοινού με Διευθύνοντες Συμβούλους των άλλων 27 τραπεζών.

Σκοπός είναι οι Αρχές αυτές να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Δεσμευόμενες στο νέο πλαίσιο, οι τράπεζες θα ευθυγραμμίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Οι έξι Αρχές σύντομα θα αποτελούν μια παγκόσμια κοινή επένδυση για το μέλλον. Οι Αρχές δημιουργούν πλέον ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις τράπεζες φέροντας σημαντικές προσαρμογές και αλλαγές τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών επιλογών προωθώντας νέο μοντέλο επιχειρηματικής αειφορίας μέσω νέων κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων.


A Story About