Επιχειρείν

Επιχειρείν: Προτεραιότητα ο Αγροδιατροφικός Τομέας

Επιχειρείν: Προτεραιότητα ο Αγροδιατροφικός Τομέας | Piraeus Bank Blog

7 Ιουνίου 2019 | 5'

Η υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξή του και η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητές του και τον στηρίζει πολύπλευρα και ολιστικά. Με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί το στόχο της για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

* Μέσω της χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου ύψους έως 2,5 δις ευρώ ετησίως, με την οποία εξασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, που προβλέπονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Ένα έργο που ανέλαβε εκ νέου η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και για την τετραετία 2018–2022.

* Μέσω των εξειδικευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που προσφέρει στους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναζητεί συνεχώς τρόπους για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αγροτών:

  • Την ερχόμενη περίοδο αναμένονται οι τελικές αποφάσεις ένταξης για δυο από τα σημαντικότερα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Σχέδια Βελτίωσης και το Leader, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη για την υποστήριξη της χρηματοδότησης των μέτρων του ΠΑΑ με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή τους.
  • Η Τράπεζα συνεχίζει τις πρωτοβουλίες της με στόχο τη διευκόλυνση της επίλυσης δομικών προβλημάτων του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις:

  • * Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και Κάρτα του Αγρότη – σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου οι παραγωγοί να αγοράζουν έγκαιρα ό,τι χρειάζεται η αγροτική τους εκμετάλλευση σε τιμές μετρητοίς, με σημαντικές εκπτώσεις, που οδηγούν σε μείωση του κόστους παραγωγής.
  • * Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μέσω του οποίου ενθαρρύνεται η συνεργασία και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση, η πώληση και η πληρωμή της αγροτικής παραγωγής, με μόνη εξασφάλιση το συμβόλαιο μεταξύ της επιχείρησης/συνεταιρισμού και του παραγωγού.
  • * Εξειδικευμένο πρόγραμμα «Νέων και Νεοεισερχόμενων Αγροτών» για την ομαλή είσοδο των νέων αγροτών στο χώρο και την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών τους.
  • * Πρόγραμμα «Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή», συμπληρωματικό της ασφάλισης του ΕΛΓΑ, για τη μείωση των κινδύνων της αγροτικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  • * Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα από τη θυγατρική της Τράπεζας Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Eξέλιξη», για την εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Και συνεχίζουμε.

A Story About