Επιχειρείν

Ανάσα Επενδυτικής Ρευστότητας στις Επιχειρήσεις

Επενδυτική Ρευστότητα στις Επιχειρήσεις | Τράπεζα Πειραιώς Blog

7 Ιουνίου 2019 | 5'

Κονδύλια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την παροχή ρευστότητας αναμένουν τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από ευρωπαϊκά, εθνικά και επιδοτούμενα προγράμματα. Μεταξύ αυτών, οι δράσεις του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 26 δις. ευρώ για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ιδιαίτερη έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, με πόρους άνω των 2 δισ. ευρώ, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δράσεις Horizon 2020.

Η Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, έχοντας προχωρήσει το 2018 σε νέες χρηματοδοτήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ και με στόχο τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ νέα δάνεια φέτος.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα έχει αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, που απευθύνονται στις ελληνικές μικρομεσαίες, αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Μέσα από τις συνεργασίες αυτές, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει προϊόντα που διευκολύνουν το εξωτερικό εμπόριο και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους διεθνείς συνεργάτες και πελάτες τους. Συγχρόνως προσφέρει ελκυστικές χρηματοδοτικές λύσεις, τόσο μέσω των εγγυοδοτικών προγραμμάτων COSME και InnovFin, όσο και με τους πόρους που έχει εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παρέχονται προϊόντα που ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, λύσεις για τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και προγράμματα εγγυοδοσίας, με αποδέκτες κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Παράλληλα, το Πειραιώς Επιχειρείν 360ο είναι ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του επιχειρηματία, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.


A Story About