Οι δράσεις μας

Project Future – Περιορισμός Ανεργίας


28 Νοεμβρίου 2019 | 3'

Ανακόπτουμε το brain drain μέσω του Project Future

Η Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλει στον περιορισμό της ανεργίας και κρατάει στη χώρα τούς νέους πτυχιούχους

Στο  στάδιο  των  εξειδικευμένων  εκπαιδεύσεων  βρίσκεται  ο τρίτος κύκλος του  προγράμματος  εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, Project Future.

Οι νέοι πτυχιούχοι που συμμετέχουν, ξεκίνησαν το «ταξίδι» του Project Future με το 3day training, κατά το οποίο παρακολούθησαν ομιλίες στελεχών και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανέλιξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, καλωσόρισε τους επιτυχόντες του τρίτου κύκλου και υπογράμμισε το θετικό αποτύπωμα που έχει στην κοινωνία, λέγοντας: «Στο πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, μεγάλο μέρος των αποφοίτων έχει ήδη βρει εργασία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει εφόδια χρήσιμα για την επαγγελματική τους διαδρομή. Από τους νέους που έχουν τοποθετηθεί ως σήμερα, μέσα από το πρόγραμμα, στην αγορά εργασίας, με εξάμηνη σύμβαση, το 90% έχει ανανεώσει τη σύμβασή του».

Τις επόμενες εβδομάδες οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, που επελέγησαν μεταξύ 3.500 που υπέβαλαν αίτηση, θα λάβουν, στην Αθήνα και, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες εξειδίκευσης: Digital Marketing, Supply Chain, Data Science και Java.

Mε φιλοδοξία να συμβάλλει στον περιορισμό της ανεργίας και στην ανακοπή του brain drain, το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς συμπλήρωσε ένα έτος επιτυχούς υλοποίησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέοι πτυχιούχοι ως 29 ετών, με καθόλου ή μικρή εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι μέσω του Project Future έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το βιογραφικό τους κατά την αναζήτηση κατάλληλης εργασίας. Από τη μία πλευρά, θα αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς αιχμής, που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και παράλληλα, θα «ανοίξουν μία πόρτα» στην αγορά εργασίας, μέσα από επαφές με στελέχη και επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους.