Καθημερινή Τραπεζική

Επιτόκιο Στεγαστικού Δανείου; Διαμόρφωσε το!

piraeus bank blog

12 Νοεμβρίου 2019 | 3'

Επιτόκιο Στεγαστικού Δανείου; Διαμόρφωσε το!

Πήρες την απόφαση να αγοράσεις σπίτι; Τώρα έχεις τη δυνατότητα να διαμορφώσεις το επιτόκιο του στεγαστικού σου δανείου. Το εξατομικευμένο επιτόκιο διαμορφώνεται βάσει της συναλλακτικής σου συμπεριφοράς, της διάρκειας και του ποσού του δανείου, καθώς και της αξίας της εξασφάλισης που παρέχεις στην Τράπεζα. Όσο μικρότερο είναι το ποσό του δανείου σε σχέση με την αξία του ακίνήτου ή αντίστοιχα η διάρκεια του δανείου, τόσο μικρότερο το επιτόκιο.

Η νέα προσωποποιημένη τιμολόγηση στεγαστικών δανείων παρέχεται από την Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρο σε θέματα καινοτομίας και πελατοκεντρικής προσέγγισης.

 Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει μία νέα εποχή για τα στεγαστικά δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου, καθώς ο κάθε πελάτης απολαμβάνει εξατομικευμένο επιτόκιο,  ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην διαμόρφωση του επιτοκίου του έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις. Ένα επιτόκιο αποκλειστικά για κάθε πελάτη.

Σημειώνεται ότι τα στεγαστικά δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου χορηγούνται με βάση το Euribor 1 μηνός, πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου από 2,65% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75). Επιπλέον, μόνο η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει την αρνητική τιμή του Euribor 1Μ (σήμερα -0,49%).

Η προσωποποιημένη τιμολόγηση αφορά τα καινούργια στεγαστικά δάνεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύοντας τις δράσεις της για την προστασία  του περιβάλλοντος συνεχίζει να προσφέρει προνομιακό επιτόκιο στους πελάτες που επιθυμούν να λάβουν Green στεγαστικό ή επισκευαστικό δάνειο, με έκπτωση περιθωρίου κατά 0,15% στην εκάστοτε τιμολόγηση που προκύπτει με τη νέα μεθοδολογία, καθώς και δωρεάν δαπάνη εξέτασης του αιτήματός τους.


A Story About