Οι δράσεις μας

Ο Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Τομέας και οι δράσεις του για την κλιματική αλλαγή

piraeus bank blog

4 Οκτωβρίου 2019 | 3'

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου εκπροσώπησε τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα

Ο Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Τομέας για την Κλιματική Αλλαγή

Πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις δεσμεύεται να αναλάβει ο διεθνής χρηματοπιστωτικός τομέας, προκειμένου να συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, που απειλούν άμεσα και σοβαρά την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, στη Ν. Υόρκη, 130 τράπεζες από όλο τον πλανήτη με συνολικό ενεργητικό USD 47 τρισ. δεσμεύτηκαν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η βούληση αυτή καταγράφηκε με την επίσημη υπογραφή των 6 Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, η οποία συνιστά δέσμευση για δράσεις και ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των τραπεζών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η υπογραφή έγινε σε επίσημη τελετή με την παρουσία του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρρες ήταν το επιστέγασμα μια διαδικασίας που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου ένα χρόνο με πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative -UNEP FI).

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν μεταξύ των 28 Τραπεζών, και η μοναδική τράπεζα από την Ελλάδα, που συμμετείχε στη διαμόρφωση των Αρχών, ενώ ήταν μεταξύ των 130 τραπεζών που υπέγραψαν το τελικό κείμενο των Αρχών. Εξάλλου η Τράπεζα έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να γίνουν γνωστές και στην Ελλάδα οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, καθώς και τι σηματοδοτούν για τις δραστηριότητες των τραπεζών και δη για τους πελάτες τους.

Στη Ν. Υόρκη, η Τράπεζα εκπροσωπήθηκε από το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου, ο οποίος υπέγραψε μαζί με τους άλλους επικεφαλής τραπεζών το επίσημο κείμενο των Αρχών. Επίσης, ο κ Μεγάλου εκπροσωπώντας τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μαζί με άλλους 4 επικεφαλής τραπεζών (ένας από κάθε ήπειρο) συμμετείχε σε συζήτηση για τις δυνατότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος να αποτελέσει φορέα σημαντικών αλλαγών συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προσπάθεια, για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Οι 130 τράπεζες που υπέγραψαν δεσμεύτηκαν πάνω σε 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking), που τις δεσμεύουν να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων, που ενδέχεται να προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η αλλαγή των κριτηρίων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από τις τράπεζες αποτελεί βασικό στόχο της όλης προσπάθειας, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή τους στις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται πλέον με βάση τις νέες προκλήσεις.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα στο site της για τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και τις δράσεις της για την υλοποίησή τους.


A Story About