Επιχειρείν

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

piraeus bank blog

16 Οκτωβρίου 2019 | 3'

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με περισσότερα από 290 εκατ. ευρώ

Σε ρευστότητα, χρηματοδότηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και χρηματοδότηση για επενδύσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους σε μια κρίσιμη, αλλά και με ευκαιρίες περίοδο επανεκκίνησης της οικονομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς σε διαρκή συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κ.ά. προσφέρει στις επιχειρήσεις αυτές μεγάλη γκάμα χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους προσπάθειας σε ένα κλάδο που αποτελεί το βασικό κορμό της ελληνικής οικονομίας.

Η υποστήριξη αυτή αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η μεταποίηση κ.ά. Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Δράσεων του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ Ι - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε και διεύρυνε τη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) συμμετέχοντας και στη νέα Δράση «ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Μέσα σε 6 έξι μόλις μήνες, η Τράπεζα Πειραιώς, κατόρθωσε να συγκεντρώσει, στο πλαίσιο της Δράσης αυτής, περισσότερες από 2.100 αιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων ξεπερνάει τα €290 εκατ.

Το ποσό αυτό υπερβαίνει αναλογικά το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις χορηγήσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κάτι που αναδεικνύει τη βούληση και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του Προγράμματος προς όφελος των πελατών της.

Εχει ήδη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έγκριση δάνειων που ξεπερνούν τα €110 εκατ., για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Το «ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο συν-επένδυσης με την ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) σε αναλογία 60% – 40% (Τράπεζα – ΕΑΤ), το οποίο απευθύνεται σε όλες τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα και προσφέρει δάνεια με προνομιακούς όρους τιμολόγησης, καθώς το 40% των κεφαλαίων που προέρχεται από την ΕΑΤ, είναι άτοκο.

A Story About