Οι δράσεις μας

Εκπαίδευση Πτυχιούχων

piraeus bank blog

7 Οκτωβρίου 2019 | 3'

Καταρτίζουμε τους νέους και τους ανοίγουμε το δρόμο της εργασίας

Digital Marketing, Supply Chain, Data Science και Java: τομείς αιχμής για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς δίνει σε νέους πτυχιούχους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στους τομείς αυτούς και να αποκτήσουν εφόδια χρήσιμα για την εξεύρεση εργασίας.

Έως τις 21 Οκτωβρίου, εφόσον είσαι πτυχιούχος, με μηδενική ή μικρή εργασιακή εμπειρία, υποβάλλοντας μια αίτηση στο www.project future.gr, έχεις την ευκαιρία να μπεις στην ομάδα του Project Future, να αποκτήσεις γνώσεις, αλλά και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία περιγράφονται αναλυτικά στο site του Project Future. Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration Academy, απευθύνεται σε νέους, που θέλουν να βελτιώσουν το «οπλοστάσιο» των γνώσεων τους και να ξεκινήσουν με αξιώσεις τον εργασιακό τους βίο.

Οι τομείς εκπαίδευσης έχουν επιλεγεί με βάση τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά και πραγματοποιούνται με την συνεργασία των Google, Facebook, Code.Hub, BCA και του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς.

To Project Future συμπλήρωσε ένα έτος λειτουργίας και ήδη περισσότεροι από έξι στους δέκα αποφοίτους του από τους προηγούμενους δύο κύκλους έχουν απορροφηθεί σε θέσεις εργασίας. Τα βιογραφικά των αποφοίτων βρίσκονται στην πλατφόρμα του ReGeneration και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις – συνεργάτες του προγράμματος, καταρχάς με εξάμηνες συμβάσεις αμειβόμενης εργασίας.

Το 90% των νέων που απασχολείται με τον τρόπο αυτό συνεχίζει τη δουλειά του και μετά το αρχικό εξάμηνο. Στους δύο πρώτους κύκλους, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο, υποβλήθηκαν 6.500 αιτήσεις και εκπαιδεύτηκαν 1.094 νέοι σε τομείς που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα πάνω από το 60% (ποσοστό που αυξάνεται σταθερά) των αποφοίτων απορροφήθηκε από επιχειρήσεις.

A Story About