Οι δράσεις μας

Αγροτική Εκπαίδευση από την Τράπεζα Πειραιώς

piraeus bank blog

4 Οκτωβρίου 2019 | 3'

Η Τράπεζα Πειραιώς εκπαιδεύει τους αγρότες

Ο αγροδιατροφικός τομέας εξελίσσεται. Και οι αγρότες για να παρακολουθήσουν όλα όσα συμβαίνουν σήμερα γύρω από χωράφι τους πρέπει να ακολουθήσουν. Συνεπώς, η εκπαίδευση τους είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί, και σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ, φέρνει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning «Επιχειρηματικός σχεδιασμός για αγροτικές επιχειρήσεις».

Στόχος της δράσης αυτής είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξελίξουν την αγροτική τους εκμετάλλευση σε μια βιώσιμη αγροτική επιχείρηση. Το πρόγραμμα διατίθεται ήδη δωρεάν σε 6.000 επιλεγμένους νέους παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Οι παραγωγοί έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο ένεκα των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας. Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους παρέχεται μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί στον τόπο και στο χρόνο, που είναι εφικτό για τον καθένα εκπαιδευόμενο ξεχωριστά.

Μια σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, που βασίζεται στη λογική ενός «εκπαιδευτικού παιχνιδιού». Δηλαδή, μια ευχάριστη διαδικασία μάθησης, με βίντεο όπου έμπειροι εκπαιδευτές και ειδικοί του κλάδου μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, με στοχευμένα παραδείγματα που αναλύονται με χρήσιμα εργαλεία. Με απλό και κατανοητό τρόπο, ο παραγωγός αποκτά τις γνώσεις σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, ενώ έχει πρόσβαση και σε όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα οποία μπορεί να προσαρμόσει για την εξέλιξη της δραστηριότητάς του. Τί μαθαίνει ο παραγωγός:

  1. Τους παράγοντες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης.
  2. Τους τρόπους για την αποτελεσματική μείωση τους κόστους παραγωγής.
  3. Τις στρατηγικές και τους βασικούς στόχους της εκμετάλλευσης για το επόμενο διάστημα.

Επιπλέον του προτείνονται τρόποι καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων της εκμετάλλευσης, ενισχύονται οι γνώσεις για την αναγνώριση των ευκαιριών και των απειλών που παρουσιάζονται από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και αναδεικνύονται νέοι τρόποι για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καινοτόμο πρόγραμμα e-learning μπορείτε να αντλήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.excelixi.org/training/e-learning.

Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν δωρεάν στο e-learning, μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.